Reklama
Reklama
Počúvanie je nové čítanie

Archív článkov

Spolupracujete dlouhodobě s řadou vědců ve světě, včetně amerických, a znáte situaci v USA. Jak hodnotíte tamní současné protesty, kdy se rozbíjejí a bourají památníky otrokářství a rasismu?

Už když jsem před lety v USA studoval, ptal jsem se tamních studentů a pedagogů, proč jim nevadí názvy institucí a ulic a sochy politiků, kteří jsou...

Jak hodnotíte jako znalec zemí Latinské Ameriky, v nichž jste častokrát pracovně pobýval, výsledky brazilských prezidentských voleb? Zvítězil v nich s 55procentní podporou voličů kandidát krajní pravice Bolsonaro.

Výsledek je skutečně velmi špatný, může to být politický horor. Hodnotím ho jako nejhorší výsledek prezidentských či parlamentních...

Marek Hrubec z Centra globálních studií při Filosofickém ústavu AV ČR vysvětluje zvláštnosti čínského systému, ve kterém rychlý postup rozvoje čerpá i z tradičních hodnot.

Doc. PhD r. Marek Hrubec, Ph.D., vede Centrum globálních studií při Filosofickém ústavu AV ČR. Zaměřuje se především na globální konflikty a interkulturní dialog....

Doc. PhDr. MAREK HRUBEC, PhD., vede Centrum globálních studií a Oddělení morální a politické filozofie při Filosofickém ústavu. Zabývá se různými globálními konflikty a zároveň zkoumá snahy o překonání těchto konfliktů: politickou a vědeckou diplomacii, ekonomickou a sociální solidaritu či interkulturní dialog. Přednášel v EU, USA, Číně, Indii, Rusku, Brazílii, Chile, Íránu, Burundi, na Novém...
PhDr. Marek Hrubec, PhD. (1968) je známy český politický filozof, rozhľadený sociálny vedec európskeho formátu. Pôsobí ako riaditeľ Centra globálnych štúdií, spoločného pracoviska Filozofického ústavu Akadémie vied ČR a Filozofickej fakulty Karlovej univerzity v Prahe. Zameriava sa na sociálnu a politickú filozofiu, politologickú a sociologickú teóriu a, ako to už prezrádza jeho funkcia, na...

Čo majú spoločné sociálne hnutia, ekonomická demokracia či teória základného príjmu? Sú to faktory a témy, ktoré udávajú tón modernej ľavicovej politike. S českým filozofom Markom Hrubcom, podpredsedom Masarykovej demokratickej akadémie a riaditeľom Centra globálnych štúdií v Prahe, debatovali pred voľbami do Národnej rady SR členovia Klubu Nového slova o tom, ako sa nové...

V rámci dejín kapitalizmu ekonómovia analyzujú sedem až dvanásť veľkých kríz. Tá súčasná je jednou z nich. Rozlíšiť možno tri alebo štyri druhy kríz. Prvý a druhý druh – drobné ekonomické poklesy trvajúce jeden, dva roky a výkyvy zapríčinené konkrétnymi politickými rozhodnutiami, možno zjednotiť do spoločnej kategórie. Druhou, podstatnejšou kategóriou sú štrukturálne krízy....