Reklama
Reklama

Archív článkov

Uverejňujeme rozhovor s prof. Pavlom Mešťanom, ktorý bol takmer tri desaťročia na čele Múzea židovskej kultúry SNM. Rozhovor vyšiel v druhom tohoročnom čísle dvojtýždenníka SZPB Bojovník.

VZ OSN pred pätnástimi rokmi vyhlásilo 27. január za Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu, lebo v ten deň roku 1945 Červená armáda oslobodila...

Ľubomír Feldek. Foto: NoJin / Flickr

Narodil sa 9. októbra 1936 v Žiline. Tam získal aj základné a stredné vzdelanie. Po maturite ho prijali na Vysokú školu pedagogickú, ktorú úspešne dokončil. Napriek tomu sa nikdy nestal učiteľom, hoci deťom sa celý život venoval, veď len vo vlastnom dome ich vychoval päť. V priebehu svojej kariéry vystriedal niekoľko...

Braňo Ondruš, politológ, moderátor spravodajstva TV JOJ Už ako vysokoškolák zakladal politickú mládežnícku organizáciu, vyše desať rokov pôsobil v Strane demokratickej ľavice, naposledy ako jej prvý podpredseda. Dlhoročný publicista, ktorý stál pri zrode Slova a opäť sa na jeho stránky vrátil vlani, aby sa pred časom opäť odmlčal. Vzdelaním politológ, známy svojimi extrémne...

Strana demokratickej ľavice sa v predvečer svojho šiesteho zjazdu varí vo vlastnej šťave. Pritom sama si spôsobila situáciu, keď sa prvý raz vo svojej histórii ocitla na prahu nezvoliteľnosti do parlamentu. Nik z jej lídrov sa dlhodobo neukazuje v prvej desiatke populárnych politikov, odchádzajú od nej odborníci, má intelektuálne najslabší poslanecký zbor, rapídne sa znížila...

Fedor Gál

Narodil sa 20. marca 1945 v koncentračnom tábore Terezín. Svojho otca nikdy nepoznal, ale po oslobodení sa vrátil do jeho rodného kraja - do Liptova, do kedysi Nemeckej, dnes Partizánskej Ľupče. Otca mu nahradil strýko, predvojnový komunista, neskôr sa s mamou presťahoval do Bratislavy. Ako štrnásťročný odišiel na Strednú chemickú priemyslovku...

Ľubomír Feldek

Narodil sa 9. októbra 1936 v Žiline. Tam získal aj základné a stredné vzdelanie. Po maturite ho prijali na Vysokú školu pedagogickú, ktorú úspešne dokončil. Napriek tomu sa nikdy nestal učiteľom, hoci deťom sa celý život venoval, veď len vo vlastnom dome ich vychoval päť. V priebehu svojej kariéry vystriedal niekoľko zamestnaní. Po skončení...

Ľubomír Šlahor Narodil sa 26. marca 1947 v Trenčíne, detstvo však prežil v Piešťanoch. Tam získal nielen základné vzdelanie, ale aj stredoškolské na piešťanskej strednej všeobecno-vzdelávacej škole. Po maturite prišiel v roku 1965 do Bratislavy, kde úspešne zložil prijímacie skúšky na Prírodovedeckú fakultu Univerzity Komenského. Po oznámení o prijatí na vysokú školu začal...

Štefan Máj

Narodil sa 30. júna 1952 v Rimavskej Sobote, avšak od malička žil v neďalekom Lučenci. Práve tam úspešne zmaturoval na strednej ekonomickej škole. V roku 1971 ho prijali na Vysokú školu ekonomickú (VŠE) v Bratislave. Hoci pôvodne začal študovať matematicko-ekonomické metódy, počas vysokoškolského štúdia prešiel na novovytvorený smer -...

Andrej Egyed

Narodil sa 3. novembra 1941 v Sobranciach. Po absolvovaní VŠD z Žiline v roku 1963 začal pracovať v Rušňovom depe Košice. V rokoch 1972 - 1978 pôsobil ako radca OSŽD vo Varšave, v VIII. komisii s názvom rušňové hospodárstvo a elektrifikácia. Po návrate pôsobil na vtedajšej SVD ČSD, v rokoch 1983 - 1988 bol námestníkom náčelníka Východnej...