Reklama
Reklama
Počúvanie je nové čítanie

Archív článkov

Český a slovenský web !Argument uverejnil rozhovor so sociológom a europoslancom Janom Kellerom o solidarite v rámci Európskej únie, o migácii a funkciách štátu, ktorý v rámci spolupráce prinášame čitateľom Slova.

!Argument: Vzhledem k uprchlické krizi se často skloňuje slovo solidarita, kolem kterého ale vzniká zmatek a zase mizí obsah. Co je...

Je jedným z najznámejších českých sociológov, ekológov a publicistov. V súčasnosti pôsobí ako profesor sociológie na Zdravotníckej fakulte Ostravskej univerzity. Medzi oblasti jeho odborného záujmu patria dejiny sociológie, teória organizácie, problematika sociálneho štátu, teórie modernizácie a globalizácie, spoločenské súvislosti ekologických problémov a trvalo udržateľný...

Jan Keller, sociológ Narodil sa r. 1955 vo Frýdku-Místku. Študoval históriu a sociológiu na Filozofickej fakulte v Brne, potom krátko pôsobil na Filozofickém ústavu ČSAV v Prahe. Pracoval ako závozník v pivovare Nošovice (Radegast) a učiteľ na Strednej pedagogickej škole v Havířove. Koncom roka 1982 začal pôsobiť v Brne ako odborný asistent na katedre...

Jan Keller, sociológ

V rokoch 1974 až 1979 vyštudoval na Filozofickej fakulte UJEP v Brne históriu a filozofiu. V roku 1980 obhájil doktorandskú prácu na tému historickej koncepcie Maxa Webera. Od roku 1983 pôsobil ako odborný asistent na katedre sociológie FF UJEP v Brne. V roku 1987 obhájil kandidátsku prácu na tému sociálneho konania. V roku 1992...

Profesor Jan Keller, filozof, publicista Aprílové diskusné podujatie Klubu Nového Slova (KNS) bolo výnimočné. Po prvé tým, že ho spoločne zorganizovali Klub Nového slova, Greenpeace a Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave. Po druhé tým, že ako povedal predseda KNS Jozef Lysý, „príležitosťou na dnešné stretnutie je privítanie dvoch kníh profesora Jana Kellera...