Reklama
Reklama

Archív článkov

Ivan Saktor

Narodil sa 14. októbra 1954 v Lučenci. Vyštudoval za bakalára sociálnej práce na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Pôvodne pracoval ako robotník v strojárskej výrobe, neskôr ako stavebný technik, hlavný stavbyvedúci, výrobný námestník riaditeľa závodu stavebno-montážnej výroby. Bol predsedom základnej odborovej...

u nás nemajú na ružiach ustlané. V mnohých podnikoch ich považujú za škodnú, v tých lepších prípadoch za nutné zlo. Do určitej miery si za to môžu sami, keď sa po novembri 1989 na pamätnom pražskom všeodborovom zhromaždení dobrovoľne vzdali práv, ktoré sú inak i v štátoch toho najtvrdšieho hospodárskeho liberalizmu celkom samozrejmé. Mnohé z nich si robotníci na Západe v...

Na ďalšom zo série stretnutí Klubu nového SLOVA privítalo toto občianske združenie ako hosťa ministra zahraničných vecí SR EDUARDA KUKANA, ktorý odpovedal na otázky týkajúce sa zahraničnej i vnútornej politiky. Skrátený záznam hodinovej besedy, ktorú strávili prítomní v spoločnosti šéfa slovenskej diplomacie, vám aj so vstupným príhovorom Eduarda Kukana prinášame...

zahraničných vecí v každej krajine má pozíciu vo vládnych kabinetoch uľahčenú tým, že nemusí niesť zodpovednosť za rozhodnutia, ktoré môžu mať bezprostredný negatívny dopad na jednoduchých občanov či už v zdravotníctve, bytovej výstavbe, doprave, školstve alebo financiách. Zjednodušene povedané, stará sa "len" o priaznivý obraz krajiny v zahraničí a súvisiace "podružnosti". So...

Peter Kulašik

Narodil sa 25. decembra 1947 v Prostějove. V rokoch 1966-1971 vyštudoval sociológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Absolvoval študijné pobyty na Univerzite v Lipsku, Ost Europa Institut vo Viedni a Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik v Bonne. Je ženatý, má dve dcéry. Manželka pracuje na Ministerstve...

Ivan Klinec

Narodil sa 13. mája 1961 v Pohorelej, okres Brezno. Vyštudoval odbor automatizované systémy riadenia na Fakulte riadenia VŠE v Bratislave. Od roku 1989 pracuje v Prognostickom ústave SAV. Je predsedom Futurologickej spoločnosti na Slovensku, členom Predsedníctva Slovenskej asociácie Rímskeho klubu. Vypracoval projekt Národného programu podpory...

sú vedy, o ktorých vzájomnej prepojenosti sa nedá pochybovať. A nielen preto, že všetko so všetkým súvisí. Politológovia totiž radi predpovedajú, ako bude svet vyzerať, či dokonca prorokujú, ako by vyzerať mal. V podstate sa miešajú futurológom do remesla. Alebo im ho svojimi činmi kazia?

Politológia ako veda je spojená s paradoxom, ktorého analogón v...

Vladimír Černušák

Narodil sa 25. 11. 1921 v Novom Meste nad Váhom, kde vyštudoval aj gymnázium. Od mladého veku bol zanieteným športovcom a obdivovateľom olympijského hnutia. Po absolvovaní Pedagogickej fakulty UK v Bratislave na nej vyučoval. Zastával viaceré vedúce funkcie v slovenskom i československom športe, medziiným bol predsedom Slovenského...

Juan Antonio markíz de Samaranch

Narodil sa 17. júla 1920 v Barcelone, srdci Katalánska. Ako mnoho detí slnečného Španielska, aj on bol fascinovaný takmer všetkými športmi. Bol divákom, obdivovateľom, hráčom. Vo svojom rodisku absolvoval všetky školy, od základnej, cez nemecké kolégium až po Vysokú školu komerčnú. Študoval v Anglicku, USA a roky učenia...

leží na druhom konci sveta a ešte o kúsok ďalej. Čaká, že sa v nej zídu všetky kontinenty a zaveje skoro 200 zástav účastníkov The Games of The XXVII. Olympiad roku Pána 2000 - poslednej letnej olympiády nášho storočia.

Ak nerátame hŕstku našich občanov v krajine protinožcov, tohto stretnutia národov sa zúčastní 178-členná slovenská výprava, z ktorej...