Reklama
Reklama

Archív článkov

je pracovným nástrojom hosťa nášho vianočného čísla, básnika a textára Kamila Peteraja. Oproti ostatným má však jednu výhodu: používa ho len vtedy, keď má chuť - nie povinnosť - pracovať. Vtedy si naň počká, uvíta ho s otvorenou náručou a usadí. Ako vzácneho hosťa. Hádam mu ešte poopraví kravatu, aby sa už udomácnený návštevník mohol ukázať aj na verejnosti. A samozrejme, váži...

Kamil Peteraj

Narodil sa 18. septembra 1945 v Bratislave. Základnú školu navštevoval v Bratislave, rovnako ako konzervatórium, ktoré v odbore hry na husle ukončil v roku 1964. Štúdium dramaturgie na Divadelnej fakulte VŠMU absolvoval v roku 1970, potom začal pracovať ako dramaturg spevohry divadla Nová scéna v Bratislave. V súčasnosti pracuje v reklamnej...

Roman Šipoš, štátny tajomník Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR

Narodil sa 2. apríla 1963 v Spišskej Sobote, dnes súčasť Popradu. V roku 1986 ukončil štúdium na Stavebnej fakulte Vysokej školy technickej v Košiciach, po ňom nastúpil ako majster a neskôr ako stavbyvedúci v Pozemných stavbách Prešov. Na Mestskom úrade v Starej Ľubovni začal...

sú podľa definície menšie územnosprávne jednotky vyznačujúce sa istými, pre ne charakteristickými črtami - napríklad prírodnými či klimatickými podmienkami, históriou alebo architektúrou. Patria do jedného celku, ktorého úroveň závisí práve od ich rozvoja. Dôležitosť ekonomickej situácie v jednotlivých oblastiach, samozrejme, netreba podceňovať, rovnako ani ľudské zdroje,...

Viera Krakovská, podpredsedníčka Združenia miest a obcí Slovenska

Narodila sa 27. februára 1952 v Brusne. Po ukončení základnej školy navštevovala Strednú priemyselnú školu strojnícku v Brezne, neskôr začala pracovať ako dispečerka v Závodoch výpočtovej techniky v Banskej Bystrici. V roku 1983 nastúpila ako matrikárka na Miestny národný výbor v Brusne,...

to vo všeobecnosti nemajú ľahké. Neocitajú sa tak často na výslní ako ich priami nadriadení, a predsa sa na ich hlavy zosypáva nemalé množstvo kritiky a ani podiel ich práce nie je zanedbateľný. Niektorí tieň svojich šéfov prekročia, iní sa k nemu nikdy ani nepriblížia.

Bez toho, aby sme škatuľkovali, či špekulovali nad ich osobnými ambíciami, sme si na rozhovor do...

Sergej Kozlík, poslanec parlamentu za HZDS-ĽS

Narodil sa 27. 7. 1950 v Bratislave. Po ukončení strednej všeobecnovzdelávacej školy začal študovať na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave. Od roku 1974 pracoval na Slovenskom cenovom úrade, v roku 1988 sa stal vedúcim oddelenia cien priemyslu a zástupcom riaditeľa odboru cien na Ministerstve financií SSR....

Ivan Mikloš

Narodil sa 2. júna 1960 vo Svidníku. Po ukončení strednej školy začal štúdium na Národohospodárskej fakulte Vysokej školy ekonomickej v Bratislave, kde sa špecializoval na oblasť dlhodobého plánovania a prognózovania. V rokoch 1983-90 pôsobil na VŠE ako odborný asistent, neskôr pracoval na Úrade vlády SR vo funkcii riaditeľa odboru...

Toto označenie si na Slovensku i mimo neho v minulosti kadekto privlastňoval, hoci neraz ich činy mali pramálo spoločné s kresťanskými princípmi, či dokonca s Božím desatoro. Vrátane toho druhého o láske k bližnému svojmu. Hádam práve slovíčko „bližný“ si každý inak vykladal. Politických strán, čo sa dnes hlásia ku kresťanstvu, nájdete u nás neúrekom, stačí si pozrieť register...

Pavol Hrušovský

Narodil sa 9. júna 1952 vo Veľkej Mani v okrese Nové Zámky. Strednú všeobecnovzdelávaciu školu v Šuranoch absolvoval v roku 1970. V roku 1978 ukončil štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Po absolvovaní vysokoškolského štúdia pracoval postupne v rôznych hospodárskych organizáciách vo funkcii právnika. V roku...

Anna Malíková

Narodila sa 8. augusta 1959 vo Vysokej nad Kysucou. Väčšinu detstva prežila v Kežmarku, kde pôsobil jej otec ako vojak ČSĽA. Štúdium matematiky a zemepisu na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave skončila v roku 1983 s červeným diplomom. Takmer desať rokov učila na druhom stupni ZŠ v Čadci. Krátky čas pracovala vo funkcii riaditeľky...

Robert Fico sa síce ešte radí medzi vekovo mladých, no už ostrieľaných politikov. Do sveta vysokej politiky totiž vstúpil v roku 1992. Polookrúhe 35. narodeniny oslávil netradične - odchodom zo Strany demokratickej ľavice a založením nového politického subjektu. Bolo to približne v tom istom čase, keď vznikla aj Strana demokratického stredu Ivana Mjartana. Dvaja pomerne mladí...

Vladimír Raučina

Narodil sa 1. 12. 1961 v Nových Zámkoch. Vyrastal v Nitre, strednú školu elektrotechnickú ukončil v Bratislave. V štúdiu pokračoval na Elektrotechnickej fakulte SVŠT v Bratislave, oblasťou jeho záujmu bola technická kybernetika. Popri tomto štúdiu absolvoval v rokoch 1982-84 aj tzv. mimoriadne štúdium základov žurnalistiky na...

Marta Tomčíková

Narodila sa 6. 5. 1952 v Skalici. Strednú všeobecnovzdelávaciu školu absolvovala v Skalici, v štúdiu pokračovala na Vysokej škole strojnej a textilnej v Liberci. Postgraduálne štúdium v oblasti financií a finančného práva absolvovala na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave. V rokoch 1975-85 pracovala ako technologička a neskôr ako...

na Slovensku dostalo za posledných desať rokov množstvo prívlastkov, najmä nelichotivých. Jedni sa vyhovárajú na to, že táto forma ľudskej činnosti je ešte v plienkach, ďalší zasa rozprávajú o rozmáhajúcej sa korupcii, ktorá ho sprevádza. A nesmie chýbať slovo transformácia, ktoré má slúžiť ako ospravedlnenie všetkých negatívnych javov, ktoré sú v súčasnom podnikateľskom...

Oľga Keltošová

Narodila sa 27. februára 1943 v Pezinku. Vysokoškolské štúdium absolvovala v roku 1966 na Katedre žurnalistiky FF UK v Bratislave. Pôsobila ako tlmočníčka, prekladateľka a redaktorka vo viacerých detských a mládežníckych časopisoch. Po novembri 1989 vstúpila do obnovenej Demokratickej strany. V rokoch 1990 až 1992 pôsobila ako...

Peter Magvaši

Narodil sa 29. júla 1945 v Považskej Bystrici, kde po absolvovaní Hutníckej fakulty Vysokej školy technickej v Košiciach začal pracovať v Považský strojárňach ako výskumný pracovník, neskôr ako vedúci technickej prípravy výroby, riaditeľ závodu a technický námestník riaditeľa podniku. V roku 1978 obhájil vedeckú ašpirantúru v odbore...

sociálnych vecí to nemajú ľahké v nijakej vláde - v pravicovej, ľavicovej, ani v takej našskej, zmiešanej. Osobitne, keď ekonomika nefunguje tak, ako by sa vo všeobecnosti prialo, a niet už peňazí na veľkorysejšie dávky. Uvedomujú si to dnes mnohé krajiny, najmä škandinávske s tradične silnými sociálnodemokratickými stranami, ktoré boli donedávna vzorom v blahosklonnom...

Monika Beňová

Narodila sa 15. augusta 1968 v Bratislave, absolvovala Gymnázium na Vazovovej ulici. Po roku 1989 začala podnikať v oblasti obchodu s akciami a cennými papiermi. Neskôr zastupovala americkú spoločnosť Reebok v rámci federálneho Československa, po jeho rozdelení v rámci Česka a Slovenska osobitne. V roku 1997 sa stala generálnou manažérkou...

Mária Machová

Narodila 19. februára 1953 v Prievaloch. Titul inžinierky získala na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave, na ktorej v roku 1983 obhájila aj titul kandidátky vied. Od skončenia vysokoškolského štúdia až do roku 1994 pôsobila ako vysokoškolská pedagogička na Fakulte ekonomiky, služieb a cestovného ruchu VŠE v Banskej Bystrici. Absolvovala...

Brigita Schmögnerová

Narodila sa 17. novembra 1947. Po ukončení stredoškolského štúdia sa prihlásila na Vysokú školu ekonomickú v Bratislave, ktorú úspešne ukončila. Postgraduálne štúdium absolvovala na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského, kde sa venovala matematickej štatistike. Od roku 1976 pracovala v Ekonomickom ústave Slovenskej akadémie...

Miroslav Maxon

Narodil sa 16. mája 1951 v Bratislave. Strednú všeobecnovzdelávaciu školu skončil v Trenčíne, v štúdiu pokračoval na Prevádzkovo-ekonomickej fakulte Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre. V rokoch 1977-1992 pracoval v Poľnohospodárskom družstve Trenčín-Zámostie postupne ako účtovník, ekonóm a predseda. Neskôr bol riaditeľom sekretariátu...

môžeme v súčasnosti pokojne zaradiť medzi tie statky, bez ktorých sa nedá existovať. Sú príčinou hádok a sporov medzi súrodencami, rodinnými príslušníkmi či navzájom cudzími ľuďmi. A to je prípad aj našich dvoch hostí: ministerky financií Brigity Schmögnerovej a jej rezortného predchodcu Miroslava Maxona. Ich vzájomná kritika týkajúca sa finančného spravovania štátu sa začala...

Vladimír Černušák a František Chmelár

V stredu sa opäť konalo stretnutie Klubu nového SLOVA. Po septembrovej zahraničnopolitickej problematike sa tentoraz debatovalo na športovú tému. Hosťami tohto občianskeho združenia boli čestný predseda Slovenského olympijského výboru (SOV) a člen Medzinárodného olympijského výboru (MOV) Vladimír Černušák, nový...

Ivan Mjartan

Narodil sa 31. 8. 1958. Je absolventom Fakulty technickej kybernetiky a automatizovaných systémov riadenia v Moskve. Od roku 1982 pôsobil v Československom rozhlase na Slovensku najskôr ako zahraničnopolitický redaktor a komentátor a po novembri 1989 stál na čele relácie Rádiožurnál. V roku 1992 ho zvolili za poslanca Federálneho...

Stránky

Kategória

Autor