Reklama
Reklama

Archív článkov

Vznik nových bankových inštitúcií po roku 1989 mal viesť v prvom rade k vytváraniu zdravého konkurenčného prostredia. Začiatkom 90. rokov sa však objavili prvé problémy súvisiace so stratovými pohľadávkami bánk. Ich hlavná príčina spočívala v nesprávnom posúdení obchodného rizika a v nedostatočnej legislatíve, a to najmä pri poskytovaní úverov súvisiacich so zmenami...

Zákon by mal v civilizovanom štáte predstavovať najvyššiu legislatívnu normu, ktorou sa vymedzujú pravidlá fungovania a existencie spoločenských procesov. To znamená, že pred jeho prijatím by sa mala v prvom rade overiť jeho spoločenská opodstatnenosť a v prípade schválenia zákonodarným orgánom i jeho aplikovateľnosť v praxi. Takýto legislatívny proces kladie vysoké nároky na...

Kategória