Reklama
Reklama

Archív článkov

Daňová problematika je proces, ktorý sa neustále vyvíja. Neobchádza ani Slovensko a jeho politikov, ktorí sa predbiehajú v návrhoch na modifikáciu daňových sadzieb. Aké sú východiská pre motiváciu podnikateľských subjektov z hľadiska výberu daní?

Za hlavné prvky, ktoré by stimulovali daňovú sústavu, treba považovať jednoznačnosť formulácií zákonných...

Slovenská daňová sústava je výsledkom daňovej reformy uskutočnenej v rámci transformácie našej ekonomiky na trhové hospodárstvo. Nie je bezproblémová a jej zdokonaľovanie prebieha za pochodu. Možno konštatovať, že systém daní je dobudovaný, hoci prevláda názor, že kľúčovým problémom v tejto oblasti je vysoká daňová zaťaženosť podnikateľskej sféry.

...

Už sme si akosi zvykli prežívať "cenové šoky", ktoré sme v rámci transformačného procesu zažili od nástupu liberalizácie cien v roku 1991. Väčšina cien sa liberalizovala už na začiatku reformy, teda v čase, keď v zásade neexistovalo trhové prostredie. Jeho vytváranie sa uskutočňovalo postupne prostredníctvom malej a veľkej privatizácie, ktorá doposiaľ nie je ukončená.

...

Ak sa spýtate podnikateľa, s akými prekážkami sa počas svojej profesionálnej činnosti najčastejšie stretáva, v jednej z odpovedí iste spomenie vysoké daňové zaťaženie. Jeho výška je kameňom úrazu pre malých, stredných či veľkých podnikateľov. Názory na formu daňovej reformy sa rôznia a dokážu sa zhodnúť jedine na tom, že musí byť efektívna.

Východiská, v dôsledku...

Kategória