Reklama
Reklama

Archív článkov

Sociálny štát, ktorý nesporne patrí k európskej politickej a sociálno-ekonomickej histórii, sa v posledných rokoch stal predmetom rozličných sporov. Zachovať ho, obmedziť, prípadne celkom odbúrať? Ak zachovať, potom v akom rozsahu a v akých formách?

Diskusie o sociálnom štáte sú súčasťou širšej diskusie o ekonomickej úlohe štátu v súčasnej etape. Najmä...

Aké sú prioritné úlohy makroekonomickej politiky v oblasti verejných financií, fiškálnej politiky, menovej politiky, bankovníctva a vytvárania priaznivého podnikateľského prostredia, ak chceme pritom brať do úvahy ľavicovo orientovaný prístup? Aj na túto otázku hľadal odpoveď nedávny seminár s názvom Ľavicové prístupy k finančnej politike.

V oblasti...

Kategória