Reklama
Reklama

Archív článkov

Minulú stredu odstúpil z postu predsedu predstavenstva akciovej spoločnosti SARIO poradca premiéra pre oblasť zahraničných investícií Alan Sitár. Ako už na Slovensku u odstupujúcich štátnych a vládnych činiteľov býva pravidlom, neodstúpil "ani z pocitu viny, ani z pocitu, že agentúra niečo opomenula alebo spravila tak, ako nemala".

Štátnej agentúre SARIO...

Občas sa položartom-polovážne hovorí, že ak potrebujete a neviete vybaviť nejakú vec, hoďte príslušné papiere na spodok zásuvky pracovného stola. Záležitosť sa vraj vybaví sama. Lekári liptovskomikulášskej nemocnice v prípade výstavby nového nemocničného objektu vyskúšali okrem takéhoto kroku množstvo iných, oveľa aktívnejších. Väčšina z nich však zostala bez väčšej odozvy a...

V poradí štrnásta novela zákona o veľkej privatizácii z 12. júla 1995 znamenala koniec kupónových knižiek a zaviedla do hry o privatizačné podiely iné pravidlá. Namiesto nákupu akcií za investičné kupóny ponúkla tým, ktorí vlastnili kupónovú knižku, možnosť získať voľne neobchodovateľný dlhopis FNM v nominálnej hodnote 10 tisíc Sk. Dlhopis mal byť spolu s úrokmi splatný do...

Všetko sa to začalo v roku 1996, krátko pred smutne slávnou privatizáciou spoločnosti Nafta Gbely. Iste si pamätáte, že v tom čase bol 45,9-percentný podiel tohto podniku predaný za 500 miliónov Sk neznámej spoločnosti Druhá obchodná, a.s. Fond národného majetku SR prišiel pri tomto predaji prinajmenšom o 2,7 mld. Sk.

Ako vo svojom článku vtedy uviedol...

Za nezamestnaného sa podľa Medzinárodnej organizácie práce považuje človek, ktorý nepracoval v uplynulom týždni za mzdu ani inú formu odmeny, aktívne si hľadá zamestnanie a je schopný nastúpiť do zamestnania v priebehu nasledujúcich dvoch týždňov. Hoci definícia neberie do úvahy evidenciu nezamestnaného na úrade práce, koľkých ľudí na Slovensku by sa týkala uvedená...

V pracovnom práve zaznamenala laická aj odborná verejnosť niekoľko zmien. Najväčšiu diskusiu vyvolala novela zákona o sociálnom zabezpečení a pripravovaná novela Zákonníka práce, resp. otázka zrušenia dohôd o pracovnej činnosti.

Podľa právnej úpravy platnej do 31. decembra 2000 mali všetky tzv. samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) povinnosť odvádzať...

Brigita Schmögnerová

Mohli by ste v stručnosti charakterizovať daňovú reformu?

- Ide o posilnenie fiškálnej úlohy daní, o zmeny v štruktúre zdaňovania a po tretie o priblíženie našej daňovej sústavy k legislatíve EÚ. Reforma je rozdelená do troch etáp: prvá sa začína v roku 2002. K 1. 1. 2002 predpokladáme novelizáciu zákona o dani...

Minulý týždeň NR SR schválila Langošovu novelu zákona o dani z dedičstva a darovania. Ministerka financií sa proti nej kategoricky postavila.

Pripravovaná daňová reforma má konzistentnú filozofiu: jej cieľom je zvýšiť príjmy do štátneho rozpočtu a súčasne znížiť daňové zaťaženie najnižších príjmových skupín obyvateľov. Preto by sa mal zvýšiť príjem z tzv...