Reklama
Reklama

Archív článkov

Som skutočne rád, že v toľkej presile liberálnych ideologických teorém o neviditeľnej ruke trhu, o slobode jednotlivca, ktorého morí štát, aj o lenivých spoluobčanoch, pre ktorých sa nemáme v našej spoločnosti dobre, akými nás od roku 1990 zásobujú víťazi demokratického a trhového svetonázoru na Slovensku, sa našli odvážni muži. Na konferencii Inštitútu...

Revolučné zmeny v novembri roku 1989 vraj spustili svojimi demonštráciami študenti a mladí ľudia. Bez ohľadu nato, či je tomu naozaj tak alebo je pravda niekde o kúsok ďalej, zostáva faktom, že práve mladí očakávali najviac zmien. Odvtedy prešlo už takmer dvanásť rokov. Z vtedajších študentov sú dnes zrelí tridsiatnici a v školských laviciach ich vystriedali tí,...

Medzi nové veci a vzťahy na začiatku 21. storočia patrí aj pojem znalostný manažment (ZM). Jedna skupina odborníkov ho považuje za ďalší módny prvok, iní autori tvrdia, že práve múdra praktická realizácia ZM môže zabezpečiť rast efektívnosti, kvality, komplexný rozvoj a globálnu konkurencieschopnosť aj slovenských organizácií a Slovenska ako celku. Čo je to vlastne...

Súčasný vývoj nielen na Slovensku (hoci niekedy sa zdá, že práve u nás je tomu tak), ale na celom svete je plný dramatických konfliktov. Napriek tomu, že v nich v najhlbšej podstate ide o to isté, teda o peniaze, resp. hmotné prostriedky v rôznych podobách, ekonomické postoje už netvoria zásadné rozdiely medzi základnými politickými smermi.

Tento fakt...

To nám povedal pán Martin Drgoňa, prezident organizácie BEST, s ktorým som sa stretol na Fakulte elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, a tu vznikol náš rozhovor.

Čo tu organizujete?

- Dovoľte mi začať zo širšieho pohľadu. BEST je organizácia európskych technických univerzít, ktorá...

V slovenskom parlamente je všetko možné. V septembri tak NR SR prerokuje v prvom čítaní dva návrhy zákona o elektronickom podpise - poslanecký a vládny. Obidva bez vykonávacích predpisov, ktoré existujú iba v tézach. Avšak spoločnosti, ktoré sa zaoberajú elektronickým obchodom, čakajú na tento zákon veľmi netrpezlivo.

Táto netrpezlivosť sa prejavila aj...