Reklama
Reklama

Archív článkov

Družstevníctvo je činnosťou, ktorá vznikla a pretrváva aj v podmienkach trhových vzťahov. Na Slovensku má dlhodobé tradície a podobne ako všade vo svete, aj u nás sa vychvaľuje a oslavuje, ale súčasne aj hanobí a ponižuje.

Slovenské družstevníctvo sa sformovalo v polovici devätnásteho storočia a od toho času, teda od počiatku Jurkovičovho "Gazdovského...

Napriek tomu, že všetky vlády od vzniku samostatnej republiky proklamovali dôležitosť postavenia cestovného ruchu, toto odvetvie národného hospodárstva stagnuje, nedosahu- je výsledky zodpovedajúce potenciálu, ktorým Slovensko vzhľadom na svoje prírodné podmienky, ale aj kultúrnu a historickú hodnotu disponuje. Smer si uvedomuje ne- využité možnosti a rozvojom cestovného ruchu...

Minulú stredu odstúpil z postu predsedu predstavenstva akciovej spoločnosti SARIO poradca premiéra pre oblasť zahraničných investícií Alan Sitár. Ako už na Slovensku u odstupujúcich štátnych a vládnych činiteľov býva pravidlom, neodstúpil "ani z pocitu viny, ani z pocitu, že agentúra niečo opomenula alebo spravila tak, ako nemala".

Štátnej agentúre SARIO...

Občas sa položartom-polovážne hovorí, že ak potrebujete a neviete vybaviť nejakú vec, hoďte príslušné papiere na spodok zásuvky pracovného stola. Záležitosť sa vraj vybaví sama. Lekári liptovskomikulášskej nemocnice v prípade výstavby nového nemocničného objektu vyskúšali okrem takéhoto kroku množstvo iných, oveľa aktívnejších. Väčšina z nich však zostala bez väčšej odozvy a...