Reklama
Reklama

Archív článkov

V súčasnosti sa v celom svete rozvíja veľká ekonomická reforma, ktorá sa skôr ešte iba začína. Jej základom je globalizácia ekonomiky. Tá postupne vytvára podnikateľské prostredie bez ohľadu na hranice jednotlivých štátov. K najvýznamnejším prekážkam, ktoré postupne rúca, patria daňové a colné bariéry. Zjednocuje ich, znižuje a dokonca aspoň sčasti aj celkom odstraňuje.

...

Daňová problematika je proces, ktorý sa neustále vyvíja. Neobchádza ani Slovensko a jeho politikov, ktorí sa predbiehajú v návrhoch na modifikáciu daňových sadzieb. Aké sú východiská pre motiváciu podnikateľských subjektov z hľadiska výberu daní?

Za hlavné prvky, ktoré by stimulovali daňovú sústavu, treba považovať jednoznačnosť formulácií zákonných...

Presne 26. marca 2001 sa otvárali obálky na ministerstve pre správu a privatizáciu národného majetku, kde sa malo rozhodnúť, kto vstúpi do privatizácie strategického štátneho podniku Imuna Šarišské Michaľany.

Imuna okrem krvných derivátov z bezpečnej slovenskej krvnej plazmy vyrába aj diagnostické prípravky, živné pôdy, infúzne roztoky, biopreparáty,...

Dátum rozšírenia Európskej únie o kandidátske krajiny má meniaci sa charakter. Ako má na tento fakt reagovať akcionár investujúci na burze?

Krajina fantázie zvaná EÚ! Pod týmto heslom a na odporúčanie nespočetného množstva bánk nakupovali západní investori v minulých rokoch akcie podnikov umiestnených v krajinách stredo- a východoeurópskych kandidátov na...

Sťažnosti Poľska sú viditeľné a otvorené, Maďarsko nešetrí trpkými pripomienkami. Ministri a diplomati z ostatných krajín čakajúcich na členstvo v Európskej únii (EÚ) dávajú svoj hnev najavo o čosi diskrétnejšie a tvrdia, že entuziazmus Únie pre prijímanie nových členov sa vytratil.

Vlády štátov EÚ naozaj označovali rok 2002 alebo 2003 za dátum...

Slovenská daňová sústava je výsledkom daňovej reformy uskutočnenej v rámci transformácie našej ekonomiky na trhové hospodárstvo. Nie je bezproblémová a jej zdokonaľovanie prebieha za pochodu. Možno konštatovať, že systém daní je dobudovaný, hoci prevláda názor, že kľúčovým problémom v tejto oblasti je vysoká daňová zaťaženosť podnikateľskej sféry.

...

Možno povedať, že len prednedávnom sa Slovensko stalo tridsiatym členom OECD (Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj), ktorá združuje najvyspelejšie štáty sveta s rozhodujúcim vplyvom vo svetovej ekonomike. Podľa bývalého splnomocnenca vlády pre OECD Jána Jursu tvorí OECD nové myšlienky, ktoré výrazným spôsobom ovplyvňujú vývoj v jej členských krajinách.

...

Za nezamestnaného sa podľa Medzinárodnej organizácie práce považuje človek, ktorý nepracoval v uplynulom týždni za mzdu ani inú formu odmeny, aktívne si hľadá zamestnanie a je schopný nastúpiť do zamestnania v priebehu nasledujúcich dvoch týždňov. Hoci definícia neberie do úvahy evidenciu nezamestnaného na úrade práce, koľkých ľudí na Slovensku by sa týkala uvedená...