Reklama
Reklama

Archív článkov

Privatizácia je jedným z najzásadnejších krokov v procese transformácie slovenskej spoločnosti, a to nielen z hľadiska ekonomického, ale aj politického. Ide o predaj významnej časti národného bohatstva, najmä ak hovoríme o privatizácii prirodzených monopolov.

Tieto podniky prinášajú štátu príjmy osobitného významu, pričom ide o neopakovateľný proces so zásadným...

O nevyhnutnosti daňovej reformy niet pochýb. Nesúvisí to len so vstupom SR do EÚ. Tento zámer vyjadrilo MF SR v dvoch dokumentoch na vyše 150 stranách. V oboch však chýbajú odpovede na otázky tých, ktorí dane platia.

Názory mnohých ekonomických odborníkov sú preto kritické. Správny je zámer znížiť daňové zaťaženie podnikateľov i zamestnancov. Živnostníci naozaj...

Pri transformácii slovenskej spoločnosti z obdobia československého socialistického štátu na slovenskú slobodnú a demokratickú spoločnosť došlo k "nepatrnej" odchýlke v cieľoch. Historicky sa táto odchýlka nepokladá za vážnu, pretože ak vymrú zhruba štyri generácie ľudí, spoločnosť by sa "samoreguláciou" mala vrátiť do optimálneho stavu, kde počet gaunerov neprevyšuje počet...

Ak sa spýtate podnikateľa, s akými prekážkami sa počas svojej profesionálnej činnosti najčastejšie stretáva, v jednej z odpovedí iste spomenie vysoké daňové zaťaženie. Jeho výška je kameňom úrazu pre malých, stredných či veľkých podnikateľov. Názory na formu daňovej reformy sa rôznia a dokážu sa zhodnúť jedine na tom, že musí byť efektívna.

Východiská, v dôsledku...

Jedným z podstatných rozmerov sociálnej otázky je otázka bytová. Ak možno v súčasnosti sociálnu problematiku charakterizovať ako výbušnú, ohrozujúcu celú budúcnosť krajiny, deje sa tak predovšetkým v dôsledku kritickej situácie v bytovej výstavbe.

Napriek všetkým problémom sa nedá hovoriť o tom, že Programové vyhlásenie vlády SR sa v oblasti bytovej politiky neplní...

S transformáciou ekonomiky z centrálne plánovanej socialistickej na slobodnú trhovú ekonomiku kapitalistického spoločensko-ekonomického charakteru v podmienkach globalizácie sa spája aj tvrdý dosah finančných problémov na každého občana transformujúcej sa krajiny.

Je veľa apologétov reformy a transformácie, málo akceptovateľných kritikov a ešte menej analytikov,...