Reklama
Reklama

Archív článkov

Slovenská republika sa rozprestiera na rozlohe 49 036 štvorcových kilometrov. K 31. decembru 2015 mala 5 426 252 obyvateľov, z toho je viac ako polovica žien (51,2 %). Hustota obyvateľstva v roku 2015 bola 111 obyvateľov na 1 km2 (v mestách činila 405 obyvateľov na 1 km2, na vidieku to bolo len 60 obyvateľov na 1 km2). Celkový prírastok obyvateľstva dosiahol 4 903...

Návrh Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 konštatuje, že problémom malých vidieckych obcí je pretrvávajúca slabá lokálna infraštruktúra, vysoká priemerná zadlženosť v porovnaní s príjmovou zložkou jej rozpočtu a nedôsledné nakladanie s verejnými zdrojmi v správe obcí. V sídelnej štruktúre SR prevládajú malé obce do 1 000 obyvateľov, ktorých je až 66,2 % z celkového...

Čo je to globalizácia? Je to púha integrácia globálnych kapitálových trhov, v ktorých kapitálové investície sú hnacím motorom ďalšieho rozvoja? Je to len systém, v ktorom sa kapitál realokuje z bohatších krajín do krajín chudobných? Je to systém, v ktorom veľkí požerú malých?

Je to ale aj globálna výmena ideí, kultúr, ľudí, ktorá vedie k ...

V súčasnej postindustriálnej spoločnosti a ére globalizácie sa čoraz viac objavujú pesimistické úvahy o postavení inteligencie v spoločnosti a vzťahu medzi inteligenciou a politikou. Francúzsky filozof André Glucksmann považuje situáciu v Európe za extrémne znepokojivú. Hovorí o zlyhaní európskych intelektuálov, naznačuje, že Francúzsko dusí intelektuálna depresia....

Autor