Reklama
Reklama

Archív článkov

Pred štyrmi rokmi som na stránkach Pravdy ako svoje zbožné želanie zverejnil svoju povolebnú víziu. Žiaľ, moje nádeje sa rozbili o koaličné bralie.

Moja vízia ostala platná. Za štyri roky sa ani lístok na strome koaličnej vlády nepohol.

Dnes sú rovnaké otázky aktuálne. V slovenskom marazme treba v prvom rade hľadať...

Siedmeho júna uplynie tridsať rokov od prvých slobodných volieb v Československu. Čo im všetko predchádzalo?

Keď pominieme „slobodnú“ jednohlasnú voľbu Václava Havla medzi Vianocami a Silvestrom 1989 ustráchanými poslancami Federálneho zhromaždenia a následnú kooptáciu nových členov parlamentu delegovaných politickými stranami, okrem hekticky...

Ťažko sa hľadá nadpis k tomuto článku. Pretože ani dnes nevieme, čo bol ten zhluk udalostí  v Maďarsku pred 60 rokmi – bola to kontrarevolúcia, revolúcia, povstanie alebo len „maďarské udalosti“, ako to v tom čase, ale aj dlhé roky po októbri 1956 nazývala dobová tlač i ostatné komunikačné prostriedky. A aj dnes v Maďarsku sa verejní činitelia asi nevedia na správnom...

Nikita Sergejevič Chruščov, Fidel Castro, princ Norodom Sihanuk. Aj tieto osobnosti navštívili v minulosti Štátne kúpele Sliač. Nebola to náhoda. Kúpele boli pýchou československého kúpeľníctva. Liečila sa tu Božena Němcová, pamätnú tabuľa tu má i Pavol Országh Hviezdoslav, pravidelným návštevníkom bol skladateľ Ján Cikker, v nedávnej minulosti Július Pántik a ďalší...

Od štvrtka 6. augusta do nedele 9. augusta sa konal 59. ročník výstupu mládeže na Rysy. V autokempe Tatranec  pod Tatranskou Lomnicou sa zišli najmä zástupcovia strednej generácie často so svojimi deťmi, ale i vnúčatami, no aj skupina nostalgikov, z ktorých niektorí si pamätajú ešte začiatky tohto najstaršieho turistického podujatia mládeže na Slovensku. Početnú skupinu...

Po takmer dvojročnej práci sa občianskemu združeniu podarilo znovu sprístupniť verejnosti pamätník na vrchu Vápnik. Miesto, na ktorom bol pamätník postavený z prostriedkov MsNV Levice, slúžilo ako pozorovateľňa Hlavného štábu II. ukrajinského frontu. Z tohto miesta osobne velil maršal Sovietskeho zväzu K. R. Malinovskij vojskám pri začatí Bratislavsko- brnianskej operácie.

Zaujímavosťou...Pri mnohých európskych parlamentoch pracuje odborné pracovisko, ktoré poskytuje poslancom najmä odborný servis, čím čiastočne nahrádza inštitút poslaneckých asistentov. V bývalom parlamente ČSFR vytvorenie takéhoto inštitútu inicioval ešte ako poslanec dnešný český prezident Miloš Zeman. Parlamentný inštitút pracuje pri Poslaneckej snemovni dodnes, zamestnáva...

Tento scenár už poznám naspamäť. Najprv niekoľko médiami publikovaných káuz. Potom návrh na odvolanie príslušného ministra. Teraz to chytilo ministra školstva. Bez toho, že by som bol jeho obhajcom alebo obhajcom akéhokoľvek plytvania so štátnymi prostriedkami, naskytá sa otázka, či minister je na to, aby kontroloval objednávku na kvety za niekoľko eur - pritom tento...

Vládne vyhlásenie obsahuje mnohé projekty zamerané na zlepšenie sociálnej situácie chudobnejšej časti obyvateľstva, ktoré sa vyznačujú veľkou zdrojovou náročnosťou. Ich veľká časť je realizovateľná pri splnení dvoch základných predpokladov. Prvým je udržanie súčasného vysokého (nad 5 percent) tempa hospodárskeho rastu, ktoré zabezpečí primeraný rast súkromných úspor a...