Reklama
Reklama

Archív článkov

V sobotu 23. júna sme sa naposledy rozlúčili s našim priateľom, otcom, starým otcom a hlavne s človekom s veľkým srdcom, s Miloslavom Necpalom. Skromný, vzdelaný, rozhľadený, zásadový človek ateista, humanista.

A hlavne čestný a skromný človek. Ľudskosť a humanizmus ako mravný a spoločenský ideál, založený na úcte človeka k človeku je jedným z...

Bývalý prezident Michal Kováč mediálne inicioval zrušenie nevýhodných privatizácií z obdobia vlády Vladimíra Mečiara. Nebudem sa zaoberať dôvodom, prečo otvoril túto otázku, ani tým, že vo svojej výzve obišiel doriešenie kauzy Technopolu, ktorá sa spája s jeho synom. Motivoval ma však k tomu, aby som občanom pripomenul, že od roku 1989 na Slovensku prebehol bez ich súhlasu...

Od vstupu KSS do Národnej rady SR je jej najviditeľnejším poslancom. Má za sebou vysokú školu v zahraničí, pôsobenie na námorných lodiach, urobil si aj ekonomické postgraduálne štúdium a potom pracoval vo viacerých riadiacich funkciách. Podniky úspešne riadil aj po revolúcii v roku 1989 a rád spomína, ako sa Mečiarovým prívržencom za jeho vlády usiloval zabrániť vytunelovať...

Ozval sa mi priateľ. Napísal, že mu je ťažko z politickej scény. Pozerá diskusné relácie a nestačí sa čudovať, čo predvádzajú politici v tejto kampani. Účelové analýzy, hľadanie volebnej témy, vylievanie špiny na protivníkov. Škriepky medzi stranami a v stranách. Nezaprel v sebe učiteľa a napísal, že sa rýpu vo svojich kauzách ako prvák v nose mysliac si, že ho nikto nevidí....

Zo Slovenska odchádzajú miliardy vo forme dividend na účty zahraničných investorov. Potvrdili to najnovšie údaje, podľa ktorých za uplynulý rok odišlo zo Slovenska na dividendách do zahraničia približne 32 miliárd korún. Padla tak téza vlády, že reformy prinášajú investície. Naopak, prinášajú odlev kapitálu. Ťažiskový podiel na tom majú energetické podniky, pričom privatizáciou...

Privatizácia dvoch slovenských letísk je exemplárnym príkladom, ako trestuhodne Dzurindova vláda rozpredáva strategický štátny majetok. Konečné rozhodnutie chce navyše prijať neférovým spôsobom, porušujúc pravidlá, ktoré ministerstvo dopravy na začiatku tendra samo stanovilo. A najhoršie je, že vôbec privatizuje v oblasti, ktorá sa dotýka národno-štátneho záujmu a je...

Vicepremiér a minister financií Ivan Mikloš ocenil korektný prístup k prerokúvaniu návrhu štátneho rozpočtu na rok 2006 vo výboroch NR SR. Je to prejav zodpovedného prístupu opozičných poslancov. Preto musím konštatovať, že vláda nepostavila rozpočet na zvýšení životnej úrovne väčšiny občanov, ale na zabezpečení, potrieb úzkej skupiny občanov, privatizérov a hlavne nadnárodných...

Keď som po nástupe tejto vlády vyslovil obavy o transparentnosť krokov a podozrenia o skrytých zámeroch v železničnej doprave, minister Prokopovič mi garantoval, že bude vybraný taký spôsob transformácie, ktorý bude prínosom pre občanov. Podľa ministra je asi výhodné rozšíriť armádu nezamestnaných o nové profesie. V tomto procese sa navyše nedodržali kritériá hromadného...

So záujmom som si prečítal skúsenosť zahraničného pozorovateľa v Bielorusku, s ktorou sa pod názvom „Regulárne a bezproblémové voľby“ podelil s čitateľmi týždenníka Slovo č. 45 Tomáš Koziak. A keďže sa v spomínanom materiáli uvádza aj moje meno, dovoľujem si reagovať. No nielen dojmami, ale aj faktami, na ktoré pán politológ pozabudol, prípadne ktoré nevysvetlil. *** Nebudem...