Reklama
Reklama

Archív článkov

Na túto vojnu sa treba pozrieť z hľadiska historického vývoja. Je treťou vojnou po sebe v tejto krajine. Prvú viedli Briti, druhú Sovieti a teraz NATO. Výsledkom prvých dvoch bolo, že tí, čo Afganistan napadli, boli porazení. Keď agresori nedosiahnu svoje ciele a zámery, po ťažkých stratách, ale i nesmiernom utrpení najmä ľudí Afganistanu, spravidla odídu. Enormne trpí krajina...

Udalosti v oblasti bezpečnosti SR, vyhlásenia a informačné správy najvyšších funkcionárov bezpečnostných zložiek v poslednom období nie sú konformné. Nie je to tak dávno, keď podľa nich a správ predkladaných verejnosti a parlamentu pokladali možnosti ohrozenia bezpečnosti SR teroristickými útokmi za málo pravdepodobné. Slovenské podsvetie by podľa týchto informácii malo byť už...

Nové milénium novodobého vývoja svetového spoločenstva je charakteristické nástupom globalizácie ďalšieho rozvoja. Toto obdobie vyžaduje i nové spôsoby riešenia svetových problémov. Nie je možné a prípustné používať metódy a prostriedky obdobia kolonializmu, monopolizácie a nového rozdelenia, ako i studenej vojny – teda vojenskú silu. Nové formy bezpečnostných rizík –...

Teror (terorizmus) je neustále prítomný vo vývoji ľudskej spoločnosti. Je to násilie jednotlivcov, skupín, národov, politických formácií a ideológií páchané na ľudskej spoločnosti v rôznych štádiách jej vývoja s rozličnými cieľmi. Len pre pripomenutie stačí uviesť pojmy ako kolonializmus, nacizmus, stalinizmus, apartheid, mafie, drogové kartely a pod. V súvislosti s madridskými...

Autor