Reklama
Reklama

Archív článkov

Od pádu železnej opony a otvorenia hraníc uplynulo už štrnásť rokov. Demokratizácia života v krajinách za zborenou železnou oponou priniesla nespočetné množstvo zmien a tie sa postupne kryštalizujú do celkovej podoby, ktorá má svoje kladné i tienisté stránky. Kým ľudia stredného a staršieho veku neraz kladú na misky váh nové pomery a tie predošlé, mladá generácia vníma vývoj...

Kategória

Autor