Reklama
Reklama

Archív článkov

Zatiaľ čo Slovensko úspešne zvládalo a zvláda svoj proces integrácie do európskych a transatlantických štruktúr, nedostatočne preberáme európsku dimenziu do spoločenského, ekonomického a sociálneho života. Význam integrácie vidíme najmä v čerpaní finančných prostriedkov zo spoločných fondov. Tak málo, ako preberáme a vnášame európske hodnoty do nášho života, tak isto sa málo...

Desiatky miliárd eur ročne rozdelia anonymní úradníci Európskej investičnej banky. Slovenskí občania pritom ani netušia, že na činnosť a existenciu tejto inštitúcie dal každý z nich približne tritisíc korún. Napriek tomu o jej úverovej politike nevieme takmer nič, hoci sa o to mnohé mimovládne organizácie vytrvalo pokúšajú. Podľa nich dokonca táto „štátna“ banka v...

Známa detská hádanka navádza na to, aby sme sa koncentrovali na nepodstatné veci a pritom si nevšimli základný omyl. Evokuje to mnohé životné situácie a aj v prostredí slovenskej politiky sa riešia často takzvané problémy, nezriedka vytvorené umelo, práve preto, aby nám pravá podstata unikla. Slovensko je od roku 1993 samostatné a subjektom medzinárodného práva, čo znamená...

Peter Mihók, predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory

Narodil sa 18. januára 1948. Absolvoval Vysokú školu ekonomickú v Bratislave. Doktorát získal za prácu o východno-západných ekonomických vzťahoch. V rokoch 1971 - 1978 pracoval ako úradník Československej obchodnej komory. V rokoch 1978 - 1982 pôsobil vo funkcii obchodného radcu na...