Reklama
Reklama

Archív článkov

Európske centrum pre práva rómskej menšiny (ERRC) Toto centrum je medzinárodnou právnou organizáciou, je členom medzinárodnej helsinskej federácie pre ľudské práva a poradným orgánom Rady Európy. Zaoberá sa dodržiavaním ľudských práv Rómov, monitoruje ich a publikuje správy, v ktorých približuje zistené informácie. Poskytuje právnu ochranu a uskutočňuje aj právny výskum....

Kategória

Autor