Reklama
Reklama

Archív článkov

Klub Spolu v Detve Klub sa snaží zapojiť do mimoškolskej činnosti a zmysluplného využívania voľného času rómske deti a mládež z lokality T20 v Detve. Študentom zabezpečuje doučovanie a vzdelávanie formou prednášok. Osvetou vedie deti i mládež k lepšiemu začleneniu do majoritnej spoločnosti. V rámci klubu rozvíja svoju činnosť folklórny subor Rómka. KONTAKT: Štúrova 399 62...

editorky a koordinátorky Štefánia Košková a Ingrid Antalová Príručka objavovateľa stratených území Kniha je výborným manuálom pre všetkých, ktorí sa venujú komunitnému rozvoju. Približuje terénnu sociálnu prácu a jej nové formy spolu s legislatívou a vládnou politikou, ktorá ju ovplyvňuje. Príručka uvádza niekoľko príkladov úspešných projektov a tí, ktorí ich mali na starosti...

Americký spisovateľ Tennessee Williams, vlastným menom Thomas Lanier Williams, sa narodil 26. marca 1911 v Columbuse (štát Mississippi). Neskôr sa s rodičmi presťahoval do St. Loius. Študoval na Missourskej univerzite, potom pokračoval v štúdiu na Washingtonskej univerzite a na univerzite v Iowe, kde promoval. Po štúdiu pracoval ako scenárista pre filmovú spoločnosť MGM. Prvý...

K útokom neonacistov na ľudí dochádza na rôznych miestach - na ulici predovšetkým počas nočných hodín, v prostriedkoch MHD či v blízkosti kultúrnych domov či klubov, kde sa uskutočňujú rôzne podujatia, na ktorých sa zdržiavajú cudzinci či mladí ľudia, ktorí patria k tzv. alternatívnej mládeži. Každý, kto sa stane obeťou útoku, by mal vedieť, ako postupovať, aby okrem potrebného...

Odstránenie rasizmu je zakotvené v mnohých právnych dokumentoch, ktoré prijali viaceré významné medzinárodné organizácie ako Organizácia Spojených národov, Rada Európy a iné. Predstavitelia vlád jednotlivých štátov sa ich podpisom zaručili urobiť všetky potrebné kroky smerujúce k odstráneniu rasizmu a zmierneniu jeho negatívnych prejavov v spoločnosi. Medzi týmito štátmi bolo...

V júli 2002 vylepovali v neskorých večerných hodinách v Bratislave dvaja chalani vo veku asi 20 rokov plagáty s pozvánkou na demonštráciu. Mali na sebe bežné oblečenie a vizážou nenaznačovali príslušnosť k nijakej zo subkultúr. Na tmavej Klariskej ulici sa k nim priblížili traja dohola vystrihaní chalani. Jeden z vylepovačov navrhoval odchod, druhý nechcel prácu prerušiť len...

Prijatie antidiskriminačného zákona sprevádzajú ďalšie problémy! Vláda pripravila na september kampaň, ktorá by mala podporiť jeho prijatie, no opäť naráža na nepriateľské nálady. Okrem poslancov za KDH, ktorí v júni minulého roka urobili všetko preto, aby antidiskriminačný zákon nebol prijatý, sa aj riaditeľ Slovenskej televízie Richard Rybníček rozhodol prekaziť snahy tých,...

Kategória

Autor