Reklama
Reklama

Archív článkov

Kultúrno-výchovná organizácia Komunitné Centrum ROMA ZEMPLÍN sa usiluje o zdokonalenie, rozvoj a zachovanie rómskej kultúry v oblasti Zemplína. Jej členovia sa venujú talentovanej rómskej mládeži a prostredníctvom prednášok a besied vedú Rómov k poznaniu vlastnej histórie. Pomáhajú im zvyšovať životnú úroveň, kultúru bývania, pocit zodpovednosti za životné prostredie a podobne...

Ingrid Antalová Chaos Totalos - Správa z geta Riaditeľka Nadácie Milana Šimečku posielala svojim blízkym priateľom elektronickou poštou listy, v ktorých im opísala svoje zážitky a dojmy z rómskej osady v Hrminciach, ktorú navštívila v roku 2001. Približuje v nich aj prácu samotných obyvateľov komunity. Čitatelia sa môžu dozvedieť, s akými problémami sa každodenne stretávali a...

Občianske združenie Existencia Banská Bystrica pripravuje v spolupráci s mimovládnymi organizáciami Sloboda zvierat, Ľudia proti rasizmu, Vlk, Food not bombs a s Československou anarchistickou federáciou hudobný festival propagujúci slobodu zvierat, ekológiu a ľudské práva. Uskutoční sa 22. - 23. augusta na Dubníku pri Žiari nad Hronom. Počas dvoch dní vystúpia na tomto...

Steven Spielberg sa narodil 18. decembra 1947 v Cincinnati v židovskej rodine. Aj keď jeho rodičia nemali šťastné manželstvo a ustavične sa hádali, Steven utekal do svojho sveta fantázie. Ako dvanásťročný objavil otcovu 8 mm kameru a úplne sa jej zmocnil. Nakrúcal zrážku svojich vláčikov, nočnú oblohu i neporiadok v kuchyni. So spolužiakmi nakrútil ako štrnásťročný...

Na Slovensku pracuje veľa mimovládnych organizácií, združení či spolkov, ktoré sa zaoberajú rasizmom, právami menšín, ľudskými právami a podobne. Činnosť niektorých z nich je natoľko bohatá, že všetky aktivity si vyžadujú veľa času. V takýchto organizáciách často pracuje len niekoľko ľudí a tí by ocenili pomoc, ktorá by im prácu urýchlila, uľahčila a skvalitnila. Aktivisti či...

Národný socializmus. Tento magický a zároveň taký sprofanovaný politologický pojem má dve „výhody“: spája kolektívny prvok národa a triedy, a zároveň si svojou historickou tradíciou nárokuje nadregionálne pochopenie. Práve národný socializmus v novom prevedení - neonacizmus - rozširuje rady svojich stúpencov aj na Slovensku. Neonacizmus čerpá svoju ideológiu z nemeckého...

V máji roku 1997 sa 70-ročná žena vybrala na poštu v bratislavskej mestskej časti Petržalka. Keď kráčala smerom k pošte, pred ňou šiel muž tmavej farby pleti - Afričan. Po chvíľke si všimla, že z neďalekej pizzerie náhle vybehla skupina asi siedmich mladých neonacistov a smerovala tiež na poštu. Len čo došli k nej, piati z nich zostali čakať vonku a dvaja vošli dnu. Jeden z...

K šíreniu rasizmu a fašizmu na neonacistických internetových stránkach, ktoré donedávna boli na slovenských serveroch, pribudla výzva na napadnutie ľudí na novej stránke. Zatiaľ neznámi páchatelia ju umiestnili na ruskom serveri a uverejnili na nej zoznam mien a adries dvadsiatich ôsmich „nepriateľov“, ktorých život je teraz ohrozený! Vzhľadom na to, že pri niektorých menách je...

Autor