Reklama
Reklama

Archív článkov

V slovenských médiách a verejnosti v posledných dňoch rezonuje téma „neúmerného zvyšovania“ dane zo stavieb pri viacpodlažných rodinných domoch. Niektoré médiá uvádzajú dvoj, trojnásobné zvýšenie dane a vyvolávajú na Slovensku ničím neopodstatnené negatívne emócie.

Je mojou povinnosťou ako predkladateľa návrhu zákona uviesť na pravú mieru klamstvá šírené...

Autor