Reklama
Reklama

Archív článkov

V slovenských médiách a verejnosti v posledných dňoch rezonuje téma „neúmerného zvyšovania“ dane zo stavieb pri viacpodlažných rodinných domoch. Niektoré médiá uvádzajú dvoj, trojnásobné zvýšenie dane a vyvolávajú na Slovensku ničím neopodstatnené negatívne emócie.

Je mojou povinnosťou ako predkladateľa návrhu zákona uviesť na pravú mieru klamstvá šírené...

Pred sobotňajším 1O. zjazdom SDĽ sme sa opýtali jej predsedu Ľubomíra Petráka Sú už známe konkrétne termíny zlučovania, resp. konkrétnych rozhodnutí vrcholných orgánov oboch politických strán? - Dohodu o integrácii strany Smer a SDĽ 28. novembra 2004 schválilo Predsedníctvo Smeru a Republikový výbor SDĽ. Dohoda bude v priebehu tohto týždňa podpísaná a následne by mala byť...

V uplynulom týždni parlament napriek prezidentovmu nesúhlasu definitívne schválil zvýšenie spotrebnej dane z uhľovodíkových palív a zákon o DPH. Zákony o spotrebnej dani z piva a tabakových výrobkov boli schválené už skôr. Čo viedlo vládu a vládne strany k takémuto razantnému kroku? Nedostatok financií, ktoré vďaka neschopnosti ministra Ivana Mikloša reálne odhadnúť príjmovú...

Strana demokratickej ľavice opätovne otvorila tému Európskeho zákonníka sociálneho zabezpečenia (EZSZ). V predvolebnej kampani mnohí tvrdili, že ide o účelovo umelo vytvorenú tému. Túto tézu však jednoznačne vyvrátilo prvé zasadnutie parlamentu, kde pravicová koalícia novelizovala dvadsaťjeden zákonov s dosahom na sociálnu situáciu obyvateľov. Čo je teda Európsky zákonník...

Integrácia do euroatlantických štruktúr donedávna pre SR predstavovala jednotnú víziu o vstupe do EÚ a do NATO. Zažili sme časy, keď sa účasť v NATO podmieňovala prijatím do EÚ a naopak. Tie časy pominuli. Čoraz hlasnejšie počuť aj radikálne názory, podľa ktorých si integrácia SR do EÚ a do NATO môžu konkurovať. Dokonca sa nájdu odborníci, ktorí tvrdia, že si postupom času budú...

Pri posudzovaní krízy SDĽ nemožno obísť špecifikum Slovenska. Slovenská spoločnosť ako jediná z krajín tzv. V-4 nemala na začiatku systémovej zmeny vyriešenú otázku suverénnej štátnosti, pričom treba podotknúť, že Česi sa s federáciou identifikovali ako s vlastným štátom. To vytvorilo neopakovateľnú historickú objednávku, v ktorej sa sformovala politická sila schopná na ňu...

Ľubomír Petrák

Na zjazde sa hovorilo aj o nevyhnutnosti zmien v SDĽ. V straníckych štruktúrach, najmä ako podpredseda krajského výboru SDĽ, nie ste neznámy. Máte byť novou tvárou pre širšiu verejnosť, pre voličov? - Možno, aj keď v parlamentných voľbách nekandidujem. No pokúsim sa z postu podpredsedu urobiť všetko pre to, aby naša strana získala v...

Autor