Reklama
Reklama

Archív článkov

Podľa dohody som poslal texty do knihy, na moje prekvapenie Bagala neodpovedal. Nedalo sa s ním vôbec spojiť, tak som to napokon vzdal. Predtým, ako prejdem k ďalším prozaickým krokom, zmienim sa o poézii, ktorú som písal paralelne s prózou. Niečo vyšlo aj v súťaži Archa Snívavcov. O poézii som mal aký-taký prehľad, veľmi som ju však nečítal, poznal som akurát útržky z Préverta...

Od jari do jeseňe roku 1996 prebiehala v denníku Práca literárna súťaž Archa Snívavcov. Literát Kamil Zbruž, ktorý súťaž redigoval, určil štyri výherné poviedky: Formálna návšteva (Petra D.), Cudzie Nešťastie (P. E. Sigrot), Na Bruchu a vo svini (autor tohto článku) a Sochy (Krtek Utek). Spoločnú knihu textov, ktorá však nevyšla, mal vydať sponzor Koloman Kertész Bagala....

Zatiaľ čo v prírodných vedách a filozofii došlo v 20. storočí k prehodnoteniu príčinnosti, v ekonómii je chápanie kauzality nemenné. Hoci o príčinnosť medzi ekonomickými veličinami sa vedú spory, niet pochybností, že ekonómia vie príčinnosť určiť. Bližšie preskúmanie logiky ekonomickej analýzy pritom ukazuje, že v ekonómii nie je príčina ani len teoreticky určiteľná, pričom...

Egon Bondy, básnik, filozof a guru československého undergroundu

Urobiť rozhovor s Bondym nie je jednoduché už len z dôvodu, že nemá e-mail ani telefón. A aby sa to niekomu nezdalo málo, Egon Bondy, vlastným menom Zbyněk Fišer, býva na cudzej adrese ženského mena. Aj keď mi pri prvom náhodnom stretnutí v kaviarni U Anjelov tvrdil, že jeho prehľad je veľmi...

Ekonomická nerovnosť - odhadovaná napríklad Giniho koeficientom - je jeden z mála ukazovateľov, v ktorých postsocialistické štáty dobehli či dokonca „predbehli“ Západ. Jej zhubný vplyv na ekonomiku je evidentný: koeficient nerovnosti sa najviac zvýšil v krajinách s najväčším hospodárskym poklesom – na Ukrajine, v Rusku a Bulharsku. Ukazuje sa, že príčiny nerovnosti a teda aj...

V ekonómii sa inteligencia a schopnosti spájajú s akumuláciou kapitálu: čím viac človek zarobí, tým je šikovnejší. Tento predsudok sa udomácnil v mysliach istých ľudí, ktorí biedu pripisujú neschopnosti chudobných podnikať či prispôsobiť sa podmienkam. Tým chcú ospravedlniť sociálnu nerovnosť. Peniaze ako meradlo intelektu či nadania sú však strašne nedokonalé. Pritom za...

Argentínsky finančný krach nevídaných rozmerov, štúdia Philip Morrisu dokazujúca pozitívny vplyv fajčenia na český verejný rozpočet (vďaka úspore dôchodkov predčasne umretých fajčiarov), skrachovanie Long-Term-Capital-Managementu, riadeného najuznávanejšími finančnými expertmi, ako aj iné udalosti dostatočne odôvodňujú potrebu aktualizovať zaužívané ekonomické modely o...