Reklama
Reklama

Archív článkov

Vitálna sila, túžba po slobodnom živote umožnila slovenskému národu prežiť všetky úskalia neslobody a nepriazne dejín. No súčasnosť, hoci už takmer desaťročnej samostatnosti, nie je priaznivo naklonená plnému rozvoju kultúry a umenia. Nečudo teda, že je vítaný každý tvorivý čin, ktorý hodnoty vracia na ich dôstojné miesto. V tomto smere nesmiernu a dosiaľ náležito neocenenú...

Kategória