Reklama
Reklama

Archív článkov

Slovenskú prózu nereprezentujú monumentálne projekty. Román – syntéza, románová trilógia, epická epopeja francúzskeho, ruského či amerického rozmeru v jej vývoji sú skôr výnimkou ako pravidlom. Ich absenciu nahrádza poviedka, prinajmenšom novela. Tento útvar charakterizuje literárnu produkciu v našej dávnej i nedávnej minulosti a v súčasnosti zaznamenáva priam novú renesanciu...

Rozhlas – podľa sociologických sond najdôveryhodnejší fenomén v systéme verejných inštitúcií – sa v súčasnosti stáva čoraz významnejším kultúrnotvorným médiom. V nejednom prípade nahrádza iné médiá, obmedzované tlakom ekonomiky a módnosti bulváru. V konkurenčnom zápase na burze kultúry – kultúrnych nápadov a projektov – predčí neraz všemocného giganta – televíziu. Najnovšie...

Kategória