Archív článkov

Druhá svetová vojna otriasla základmi civilizácie. Tektonicky zapôsobila na politiku, ekonomiku, morálku, umenie, literatúru. Jej dôsledky a zmeny poznačili každú krajinu, predovšetkým teritóriá veľmocí. Symbolicky v roku desiateho výročia povojnového života americká poézia zo svojho stredu vypúšťa hnutie beat generation – skupinu mladých básnikov beatnikov. Ich tvorba,...

Vitálna sila, túžba po slobodnom živote umožnila slovenskému národu prežiť všetky úskalia neslobody a nepriazne dejín. No súčasnosť, hoci už takmer desaťročnej samostatnosti, nie je priaznivo naklonená plnému rozvoju kultúry a umenia. Nečudo teda, že je vítaný každý tvorivý čin, ktorý hodnoty vracia na ich dôstojné miesto. V tomto smere nesmiernu a dosiaľ náležito neocenenú...

Autor a jeho dielo patria medzi výnimočné veličiny svetovej literatúry. Írsky spisovateľ James Joyce písal v angličtine a presiahol hranice svojej krajiny i Britského súostrovia. Joyce žil v časoch dramatických zmien (1882-1941) a sám sa prezentoval prevratným experimentátorským románom, ktorý ho preslávil. Román je známy pod dvojakým titulom: Ulysses, resp. Odyseus....

Slovenskú prózu nereprezentujú monumentálne projekty. Román – syntéza, románová trilógia, epická epopeja francúzskeho, ruského či amerického rozmeru v jej vývoji sú skôr výnimkou ako pravidlom. Ich absenciu nahrádza poviedka, prinajmenšom novela. Tento útvar charakterizuje literárnu produkciu v našej dávnej i nedávnej minulosti a v súčasnosti zaznamenáva priam novú renesanciu...

Rozhlas – podľa sociologických sond najdôveryhodnejší fenomén v systéme verejných inštitúcií – sa v súčasnosti stáva čoraz významnejším kultúrnotvorným médiom. V nejednom prípade nahrádza iné médiá, obmedzované tlakom ekonomiky a módnosti bulváru. V konkurenčnom zápase na burze kultúry – kultúrnych nápadov a projektov – predčí neraz všemocného giganta – televíziu. Najnovšie...

Vyslovilo sa nespočetne krát, a pokiaľ ľudstvo bude žiť a bude si ctiť morálne hodnoty, neprestane si pripomínať: Slovo robí muža. Súvisí s etikou a nemá ďaleko od estetiky, pretože rovnako možno aplikovať nespochybniteľnú pravdu: Slovo robí spisovateľa. Obe, etos a esprit, sa zjavne a adekvátne vzťahujú na košato rozvetvené dielo nestora slovenských prozaikov, spisovateľa...

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984