Reklama
Reklama
Počúvanie je nové čítanie

Archív článkov

Myšlienka podpory rodiny sa v materiáloch OSN rozpracúva z rozličných aspektov. Z nej vychádza celý rad aktivít, ktoré majú za úlohu apelovať na vlády v rôznych častiach sveta, aby venovali rodinám všestrannú pozornosť, aby formovali adekvátne prostredie na pestovanie neformálnej solidarity medzi jej členmi. Zmyslom mnohých aktivít rozvíjaných na pôde Organizácie Spojených...

V roku 1993 Valné zhromaždenie OSN rozhodlo, že sa 15. máj bude každoročne pripomínať ako Medzinárodný deň rodín. OSN vyhlasuje svojou rezolúciou každoročne určitú tému, ktorá podčiarkuje význam rodiny v kontexte iných, pre spoločnosť dôležitých javov. Témou na tento rok je, v kontexte vyhlásenia roku 2001 za Medzinárodný rok dobrovoľníkov, Rodina a dobrovoľníci - budovanie...

Autor