Reklama
Reklama

Archív článkov

Spoločenská zmena po roku 1989 sa odráža na väčšej ponuke súčasnej hudby a hudby 20. storočia. Do popredia sa dostávajú žánre, ktoré boli dovtedy potláčané, príp. vylúčené z dramaturgie podujatí. Išlo predovšetkým o avantgardu 60-tych rokov, multimediálne aktivity či americké muzikálové produkcie. Naproti tomu nová éra prináša námetovú rozmanitosť v myslení i prežívaní ľudského...

Prelom septembra a októbra je už tradične vyhradený nášmu najväčšiemu podujatiu klasickej hudby - Bratislavským hudobným slávnostiam. V roku 2004 sa uskutočnil už jeho 40. ročník. Prvé ročníky BHS sa konali na jar, nadväzujúc tak na Bratislavskú hudobnú jar, neskôr boli presunuté na jeseň, aby nekorešpondovali s Pražskou jarou v bývalom Československu. Prvým predsedom...

Paralelne s festivalom hudobného divadla prebiehal v Bratislave aj medzinárodný festival starej hudby už vo svojom siedmom ročníku. Dramaturgia festivalu sa čoraz viac posúva k mladším dejinám hudby a rozširuje tak poznanie poslucháčov o nové aspekty interpretácie historickej hudby. Pevnou súčasťou podujatia býva majstrovská trieda tentokrát zameraná na problematiku...

Slovenský hudobný život obohatil 4. – 12. júna 2004 už dlhšie plánovaný festival hudobného divadla. Oproti Prahe, kde podobný projekt prebieha už od roku 1993, má Opera a Balet SND ako hlavný usporiadateľ podujatia podstatne vyššiu ambíciu. Tou je uvádzanie moderných hudobno-divadelných produkcií, prípadne netradičných a menej hrávaných titulov. Kým v Prahe sa prezentujú...

Sergej Kopčák je v bezprostrednom kontakte skromný, priateľský človek. Slovami neplytvá a čo nechce, nepovie. V speve aristokraticky odosobnený, nepatetický, no zároveň pravdivý, ukazujúci nové dimenzie postáv, ktoré zosobňuje. Keďže vďaka basovému odboru stvárňuje prevažne tragické a negatívne postavy, jeho vynachádzavý naturel dokáže upriamiť pozornosť aj na svetlé stránky...

Posledné roky sa na scéne Opery SND objavujú odvážnejšie tituly, ktoré síce možno zaradiť do zlatého fondu opernej literatúry, ale svojím nemasovým spracovaním oslovujú len užší okruh fanúšikov. Ide napríklad o tituly Očakávanie A. Schönberga (október 2002) či Káťu Kabanovú L. Janáčka (október 2003). Na jeseň tohto roku pripravila Opera a Balet SND dvojtitul Bélu Bartóka, ktorý...

Medzinárodný festival súčasnej hudby Melos-Étos, ktorého siedmy ročník máme práve za sebou (6. – 17. november), predstavuje širokú škálu hudby 20. storočia, pričom sa snaží čoraz viac reflektovať súčasnú hudbu. A ako možno vnímať hudbu 20. storočia s odstupom času? Pre hudbu 20. storočia bola typická atomizácia výrazových prostriedkov vychádzajúca z celkového trendu...

Pestrá dramaturgia, široký záber – aj tak by sa dala charakterizovať ponuka tohtoročných hudobných slávností. Trend istej netradičnosti možno badať už niekoľko rokov, minulý rok to bola napr. Majstrovská lekcia M. Callas, Victor Hugo v poézii a piesni, Tanec upírov v podaní Ivy Bittovej a Holandského dychového súboru a pod. Ide najmä o inšpirácie džezové a folklórne. Špecifikom...

Naša prvá operná scéna SND sa rozhodla v poslednej sezóne spojiť dva na prvý pohľad rozličné tituly. To, čo ich spájalo, bolo úsilie o vyjadrenie pravých pocitov: cez vonkajškový (v prípade veristického Plášťa G. Pucciniho) a cez vnútorný prejav (prostredníctvom expresionistického Očakávania A. Schönberga). V tejto súvislosti sme oslovili režiséra titulov, Rakúšana s českými...

Novostavba Slovenského národného divadla sa nachádza na Pribinovej ulici v atraktívnom prostredí centra mesta s výhľadom na Dunaj. Investorom celého projektu je Správa kultúrnych zariadení MK SR. Stavba sa začala realizovať v apríli 1986 a posledným určeným termínom ukončenia je apríl 2004. Samotné spustenie prevádzky divadla pri dostatočnom prísune finančných prostriedkov sa...

Keďže naše operné domy ešte nedisponujú dostatočnou vôľou uvádzať diela súčasných autorov a už vôbec nie diela z domácej dielne, hľadajú slovenskí tvorcovia útočište v zahraničných hudobných spoločnostiach. Juraj Beneš sa na počet uvedených diel sťažovať nemôže, pasivita našich operných domov v zmysle objednávky ho však k väčšiemu úsiliu na pôde opernej tvorby dvakrát...

 

Čoraz väčšie finančné problémy nútia organizátorov Bratislavských hudobných slávností (BHS), v tomto prípade Hudobné centrum na čele s riaditeľkou Oľgou Smetanovou, hľadať nové finančné zdroje. V dôsledku reformy verejnej správy je príspevok Ministerstva kultúry SR z roka na rok skromnejší.

Ako skonštatoval predseda festivalového...

Mnohí si už ani nevieme predstaviť jeseň bez Bratislavských hudobných slávností (BHS). Rozsahom a ponukou najväčší festival najmä klasickej hudby otvorí netradične Orchester Hudobnej mládeže Slovenskej hudobnej spoločnosti (SHS). Teleso zložené z budúcich profesionálnych hudobníkov je obnoveným projektom SHS, ktorý spája hudobníkov z celého Slovenska.

...

Bratislavské hudobné slávnosti majú za sebou 36. ročník, môžeme teda sumarizovať, čo nám ponúkol. Hlavným usporiadateľom festivalu bolo Hudobné centrum, spoluusporiadateľmi Slovenská filharmónia, Slovenské národné divadlo, Slovenská televízia, Slovenský rozhlas a Magistrát hlavného mesta SR Bratislava. Záštitu nad festivalom, ktorý sa zároveň pripojil k podujatiam kampane "...

Nad tohtoročným 36. ročníkom Bratislavských hudobných slávností, ktoré sa konajú v dňoch 22. septembra až 6. októbra, drží záštitu prezident Rudolf Schuster, pričom ich hlavným usporiadateľom je Hudobné centrum z poverenia Ministerstva kultúry SR. Festival sa nesie v znamení 250. výročia úmrtia J. S. Bacha, čo sa v nemalej miere odrazí aj na jeho...

V dňoch od 7. do 17. novembra sa konal piaty ročník festivalu súčasnej hudby Melos-étos pod záštitou prezidenta SR a s podporou MK SR. Hlavným usporiadateľom sa stalo opäť Hudobné centrum a spoluusporiadateľmi: Slovenská hudobná únia, Spolok slovenských skladateľov, Slovenská muzikologická asociácia, SF, SRo, Hudobný fond, FiFUK, HTF VŠMU v spolupráci s kultúrnymi inštitútmi a...

Bratislavské hudobné slávnosti sa tento rok konali v dňoch 24. 9. - 8. 10. 1999. Je to udalosť, na ktorú sa mnohí tešia a zároveň sú plní očakávania, čo im ponúkne dramaturgia festivalu. Festival ako po iné roky reflektoval významné výročia. Tento rok sa niesol v znamení Roku kresťanskej kultúry, 100. výročia narodenia F. Poulenca, 150. výročia úmrtia F. Chopina a Roku Eugena...

Kategória

Autor