Reklama
Reklama

Archív článkov

Generálny tajomník OSN Kofi Annan napísal vo výročnej správe o činnosti organizácie na rok 2001, že v globalizujúcom sa svete sa nijaký väčší spoločenský problém „nemôže vyriešiť iba v národnom rámci. Všetky vyžadujú spoluprácu, partnerstvo, rozdelenie svojej váhy medzi vlády, OSN, regionálne organizácie, nevládne inštitúcie, súkromný sektor a občiansku spoločnosť“. Svetová...

Terorizmus ako nová forma vojny sa od klasickej vojny na medzištátnej úrovni líši postavením svojich hlavných aktérov. V prípade klasickej vojny sú nimi štáty či koalície, ich armády a v čoraz väčšej miere aj ich obyvateľstvo. Štáty či koalície štátov, vystupujú v aktívnej úlohe aktérov bezpečnostnej politiky a odvolávajú sa na životné záujmy svojho obyvateľstva ako...

Kategória

Autor