Reklama
Reklama

Archív článkov

Sukot sa začína krátko po jom kipur (14. dňa mesiaca tišri) a trvá osem, v Izraeli sedem dní. Tento sviatok má dva významy. Pripadá na jeseň (čas zberu úrady a vinobrania), má teda pôvod v roľníckych oslavách. Zároveň pripomína putovanie izraelského národa púšťou po odchode z Egypta a pripomína i zjavenie Tóry. Na sukot zhotovuje každé osadenstvo domu prístrešok z konárov a...

(pokračovanie z Tolerancie č.22)

Každý deň sviatku (okrem šabatu) sa na záver rannej bohoslužby uchopia štyri druhy , do ľavej ruky etrog, do pravej zviazané ostatné tri druhy a povie sa nad nimi požehnanie. Musia sa vziať súčasne, ruky sa držia pri sebe, ak je jeden z nich poškodený, alebo chýba, nie je možné splniť micvu. Hovorí sa, že etrog...

Chanuka

Chanuka je osemdňový sviatok pripomínajúci úspešné povstanie Makabejcov proti náboženskej perzekúcii despotického sýrsko-gréckeho kráľa Antiochusa Epifanesa IV. roku 167 pred n. l.. Chanuka znamená zasvätenie, pretože po bojoch našli Židia v spustošenom a znesvätenom jeruzalemskom chráme len jeden džbánik neznečisteného oleja, ktorý...

Autor