Reklama
Reklama

Archív článkov

Zuzana Kiczková, filozofka a riaditeľka Centra rodových štúdií pri Filozofickej fakulte Univerzity Komenského

Ako ste sa dostali k feministickej filozofii a celkovo k feminizmu? - Je to taký malý príbeh. Keď sa otvorili hranice, pozvali nás aj s kolegyňou Etelou Farkašovou do Rakúska na feministickú konferenciu. Nemali sme ani tušenia, o čom obsahovo...

Zuzana Kiczková

Narodila sa 27. septembra 1951 v Bratislave. Študovala na FiF UK v Bratislave filozofiu a nemčinu. Pôsobí ako docentka na Katedre filozofie FiF UK, prednáša vybrané problémy metafyziky, filozofické koncepcie prírody a úvod do feministických teórií. Zaujíma sa o filozofické otázky biológie, najmä o genetiku a ekológiu. V roku 1996...