Reklama
Reklama

Archív článkov

Pred približne pätnástimi rokmi, 15. januára 1992, uznalo „medzinárodné spoločenstvo“ nezávislosť Slovinska a Chorvátska. Tým prakticky zanikla „stará“ Juhoslávia ako štát, ale aj ako myšlienka. Názov Juhoslávia vznikal v romantických časoch chorvátskej kultúry a do života ho uviedli neromantickí Srbi. Z toho vznikli chorvátske túžby a srbské reality, pojmy i idey na...

Zmysel dnešnej diskusie o vzniku slovenskej hymny je v tom, či bolo správne v našej národnej hymne uprednostniť jej historicky prvý písomný text, autorom nepodpísaný, ale znejúci aktuálne aj pre dnešné povedomie. Alebo či zdôrazniť jej vycibrený a historicky kodifikovaný text používaný ako slovenská súčasť československej hymny. Do takejto diskusie nás vedie objav prvotného...

A. B. Vrchovský a Ľ. Štúr boli zakladateľské a organizátorské osobnosti romantického hnutia na bratislavskom lýceu. Ich vývin a pôsobenie však vytvárali dva možné prúdy v študentskom pohybe vznikajúcom pod tlakom domácich udalostí, ako aj pod vplyvom zahraničných podnetov. Štúr bol o tri roky mladší ako Vrchovský a pochádzal z vidieckej učiteľsko-vlasteneckej rodiny; po domácej...

Ľudovít Štúr je vzácny typ slovenského Slovana, ktorý celý svoj život a spoločenské účinkovanie spojil s prebúdzajúcim sa vedomím obrodených Slovákov a so spájaním tohto povedomia so širšou slovanskou vlasťou. Už v mladom lyceálnom veku v Bratislave od roku 1829, podľa svedectva J. M. Hurbana, „celé dni a noci trávil čítaním kníh takmer vo všetkých slovanských jazykoch“. Ako...

Anton Rašla je tým slovenským intelektuálom, ktorému osud doprial, aby sa do svojich 92 rokov podieľal na formovaní dejín slovenského národa a v ťažkých rokoch svojho života bol aspoň ich svedkom, ktorý svoje zážitky a skúsenosti dokázal odovzdať iným. Narodil sa v Rakúsko-Uhorsku, ako malý chlapec sa stal svedkom vzniku československého štátu a a keď dospel, aktívne pôsobil v...

Kategória

Autor