Reklama
Reklama

Archív článkov

Rímskokatolícka cirkev presadzuje na Slovensku – teraz ako bojovníčka za ľudské práva – uzákonenie svojej tézy o výhrade svedomia. Hlása ju nielen hovorca katolíckych biskupov Gavenda, ale aj kádéhácky minister spravodlivosti Lipšic a podávajú to ako slovenský vynález. Lenže, keď ju kedysi vo Vatikáne vyhlásil kardinál Ratzinger ako tézu proti liberálom, zároveň upozorňoval...

Zmysel dnešnej diskusie o vzniku slovenskej hymny je v tom, či bolo správne v našej národnej hymne uprednostniť jej historicky prvý písomný text, autorom nepodpísaný, ale znejúci aktuálne aj pre dnešné povedomie. Alebo či zdôrazniť jej vycibrený a historicky kodifikovaný text používaný ako slovenská súčasť československej hymny. Do takejto diskusie nás vedie objav prvotného...

A. B. Vrchovský a Ľ. Štúr boli zakladateľské a organizátorské osobnosti romantického hnutia na bratislavskom lýceu. Ich vývin a pôsobenie však vytvárali dva možné prúdy v študentskom pohybe vznikajúcom pod tlakom domácich udalostí, ako aj pod vplyvom zahraničných podnetov. Štúr bol o tri roky mladší ako Vrchovský a pochádzal z vidieckej učiteľsko-vlasteneckej rodiny; po domácej...

Ľudovít Štúr je vzácny typ slovenského Slovana, ktorý celý svoj život a spoločenské účinkovanie spojil s prebúdzajúcim sa vedomím obrodených Slovákov a so spájaním tohto povedomia so širšou slovanskou vlasťou. Už v mladom lyceálnom veku v Bratislave od roku 1829, podľa svedectva J. M. Hurbana, „celé dni a noci trávil čítaním kníh takmer vo všetkých slovanských jazykoch“. Ako...

Autor