Reklama
Reklama

Archív článkov

Pred približne pätnástimi rokmi, 15. januára 1992, uznalo „medzinárodné spoločenstvo“ nezávislosť Slovinska a Chorvátska. Tým prakticky zanikla „stará“ Juhoslávia ako štát, ale aj ako myšlienka. Názov Juhoslávia vznikal v romantických časoch chorvátskej kultúry a do života ho uviedli neromantickí Srbi. Z toho vznikli chorvátske túžby a srbské reality, pojmy i idey na...

Rímskokatolícka cirkev presadzuje na Slovensku – teraz ako bojovníčka za ľudské práva – uzákonenie svojej tézy o výhrade svedomia. Hlása ju nielen hovorca katolíckych biskupov Gavenda, ale aj kádéhácky minister spravodlivosti Lipšic a podávajú to ako slovenský vynález. Lenže, keď ju kedysi vo Vatikáne vyhlásil kardinál Ratzinger ako tézu proti liberálom, zároveň upozorňoval...

Zmysel dnešnej diskusie o vzniku slovenskej hymny je v tom, či bolo správne v našej národnej hymne uprednostniť jej historicky prvý písomný text, autorom nepodpísaný, ale znejúci aktuálne aj pre dnešné povedomie. Alebo či zdôrazniť jej vycibrený a historicky kodifikovaný text používaný ako slovenská súčasť československej hymny. Do takejto diskusie nás vedie objav prvotného...

A. B. Vrchovský a Ľ. Štúr boli zakladateľské a organizátorské osobnosti romantického hnutia na bratislavskom lýceu. Ich vývin a pôsobenie však vytvárali dva možné prúdy v študentskom pohybe vznikajúcom pod tlakom domácich udalostí, ako aj pod vplyvom zahraničných podnetov. Štúr bol o tri roky mladší ako Vrchovský a pochádzal z vidieckej učiteľsko-vlasteneckej rodiny; po domácej...

Ľudovít Štúr je vzácny typ slovenského Slovana, ktorý celý svoj život a spoločenské účinkovanie spojil s prebúdzajúcim sa vedomím obrodených Slovákov a so spájaním tohto povedomia so širšou slovanskou vlasťou. Už v mladom lyceálnom veku v Bratislave od roku 1829, podľa svedectva J. M. Hurbana, „celé dni a noci trávil čítaním kníh takmer vo všetkých slovanských jazykoch“. Ako...

Anton Rašla je tým slovenským intelektuálom, ktorému osud doprial, aby sa do svojich 92 rokov podieľal na formovaní dejín slovenského národa a v ťažkých rokoch svojho života bol aspoň ich svedkom, ktorý svoje zážitky a skúsenosti dokázal odovzdať iným. Narodil sa v Rakúsko-Uhorsku, ako malý chlapec sa stal svedkom vzniku československého štátu a a keď dospel, aktívne pôsobil v...

Bohuslav Chňoupek je slabý polemik. Z jeho ohlasu Tri omyly literárnej vedy (SLOVO č. 28/2001) vyplýva, že si ešte stále myslí, že ako bývalý minister nemusí odpovedať na fakty, ale postačí mu zľahčovať kritiku na "blchárstvo", vymýšľať si vtipy a insinuácie a prinajlepšom odkazovať čitateľa na svoje vzdialené myšlienky. Znovu mu musím pripomenúť, že dvakrát klamal pri časovom...

Trinásteho júna, uprostred prác na svojom hlavnom diele o bratislavských predmestiach, zomrel prozaik a dramatik strednej generácie Dušan Kraus. Zanechal po sebe trinásť kníh poviedok a čŕt, množstvo rozhlasových a divadelných hier, ktoré napísal od svojho nástupného roku 1979.

Prózu však publikoval už predtým. V pamätnom roku 1979 však vyšiel nielen...

Aj reportér by si mal dávať pozor na to, aby jeho názory a dojmy mali oporu v historických vedomotiach. Ináč celú svoju prácu postaví do krivého svetla, ako to naposledy urobil Bohuslav Chňoupek vo svojom príspevku Turdus Merula (SLOVO č. 22/2001). V úvode jeho článku nachádzame totiž niekoľko neprávd:

1. Nie je pravda, že by prvý veľký exodus pod patriarchom Arsenijom...

Juhoslovanský politik Slobodan Miloševič padol už druhý raz - prvýkrát to bolo vlani v septembri, keď utrpel prehru v prezidentských voľbách a druhý raz prehral pred Vianocami vo voľbách parlamentných. Po tom, čo v októbri prestal byť Miloševič juhoslovanským prezidentom a dovtedy opozičný demokrat Vojislav Koštunica zložil sľub s akceptáciou západných mocností, začala sa...