Reklama
Reklama

Archív článkov

Rudolf Chmel, minister kultúry SR

Uspokojuje vás účasť v tejto vláde? - Nedá sa povedať, že by som bol sklamaný, ale ani nadšený. Vo vláde ide vcelku o kooperáciu, aspoň väčšinou, ale vyskytli sa aj ojedinelé krízovejšie situácie. Vládnutie je vec pragmatická aj praktická, budovanie štátu je vec vízie, nielen technológie moci. Keď po deväťdesiatom ôsmom...

Rudolf Chmel, minister kultúry SR

Rudolf Chmel, DrSc. sa narodil 11. februára 1939 v Plzni. Štúdium slovenskej literatúry a jazyka absolvoval v roku 1961 na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V roku 1992 získal akademický titul doktora vied. Od roku 1961 pracoval v Slovenskej akadémii vied (SAV) v Bratislave. V rokoch 1972 - 1982...

Rudolf Chmel
Narodil sa 11. 2. 1939 v Plzni rodičom, ktorí sa do Čiech prisťahovali na začiatku 30. rokov a v roku 1942 sa vrátili pod Tatry, do Svitu. Stredoškolské štúdiá absolvoval v roku 1956 v Poprade, Filozofickú fakultu UK v roku 196l v Bratislave. Odvtedy pôsobí v SAV, venuje sa dejinám slovenskej literatúry a slovensko-maďarským literárnym vzťahom, resp. širším...