Reklama
Reklama

Archív článkov

Vlaňajší pastiersky list biskupov Slovenska oplýval láskavosťou a toleranciou aj voči tým, ktorí síce boli pokrstení, ale už nepatria medzi veriacich. Len aby sa pri sčítaní ľudu hlásili za veriacich, a tak prispeli k zvýšeniu financií, ktoré štát poskytuje cirkvi.

Už vtedy mnohí považovali tie slová za pretvárku predpovedajúc, že sa rétorika cirkvi po sčítaní...

V posledných rokoch sme sa svojich občianskych práv začínajú domáhať rozličné neetnické menšiny, medzi nimi i homosexuálne orientovaní občania, ktorí tvoria asi štyri percentá populácie. Ide najmä o požiadavku uzákoniť registrované partnerstvo homosexuálov a odstránenie ich diskriminácie v zamestnaní.

Tí, čo sa zaoberajú dejinami, majú teraz hádam pocit "...

O Marxovi a marxizme sa už napísali tisíce kníh. V dielach nadšencov je Karl Marx zbožňovanou bytosťou, dobrodincom proletariátu, kým nepriatelia v ňom vidia najhoršieho démona. V triezvejšie písaných knihách je vážnym učencom, ktorého myšlienky pretvorili názory filozofov, ekonómov, sociológov a historikov.

Vo vydavateľstve Slovart vyšla tohto roku kniha...

Strana zjednotenej ľavice so zodpovedajúcim programom zatiaľ na Slovensku žiaľ nejestvuje. Naopak, ľavica sa naďalej drobí, na jej existujúcich subjektoch sa neustále rodia nové výrastky, ktoré sa časom oddelia od materskej strany, prifarbia populistickými šminkami a v takejto maske sa im potom darí strhávať na seba časť sympatizantov.

Napriek tomu, že...

Štyridsať rokov sa našej verejnosti prezentoval taký historický obraz SNP, v ktorom všetky, prípadne takmer všetky zásluhy na jeho príprave a realizácii mala KSS. Až po novembri 1989 sa nielen v dielach historikov, ale aj v médiách objavujú príspevky, ktoré sa usilujú o iný pohľad na túto významnú udalosť našich národných dejín.

Často sa však stáva, že...

Presne do polovice tohto roku spadá 50. výročie založenia Socialistickej internacionály (SI). Ak sa na ňu pozeráme ako na pokračovateľku Druhej internacionály, potom ide vôbec o najstaršiu medzinárodnú organizáciu na svete. Druhá internacionála totiž vznikla v roku 1889 a s dvoma prerušeniami zapríčinenými svetovými vojnami trvá takto až dodnes.

Pred...