Reklama
Reklama

Archív článkov

Po skončení Vysokej školy ekonomickej nastúpil v roku 1984 na Ústav ekonomiky a organizácie stavebníctva, o dva roky na to do Kabinetu pre súhrnnú prognózu v rámci Ekonomického ústavu SAV, kde sa podieľal na príprave prvej Súhrnnej prognózy vývoja Slovenska do roku 2010. Od roku 1989 pracoval na Prognostickom ústave SAV a v polovici minulého roka opäť prešiel na Ekonomický ústav, kde pôsobí v...

Kategória