Reklama
Reklama

Archív článkov

Po skončení Vysokej školy ekonomickej nastúpil v roku 1984 na Ústav ekonomiky a organizácie stavebníctva, o dva roky na to do Kabinetu pre súhrnnú prognózu v rámci Ekonomického ústavu SAV, kde sa podieľal na príprave prvej Súhrnnej prognózy vývoja Slovenska do roku 2010. Od roku 1989 pracoval na Prognostickom ústave SAV a v polovici minulého roka opäť prešiel na Ekonomický ústav, kde pôsobí v...

Futurológia vznikla v 40. rokoch, keď ju založil nemecký futurológ Osip Flechtheim. V 60. rokoch napísal v Československu Radovan Richta prácu Civilizácia na rázcestí, ktorá dnes patrí medzi klasickú odbornú literatúru. Pred novembrom 1989 sa tento vedný smer rozvíjal v rámci Zväzu vedecko-technických spoločností a v roku 1990 Michal Majtán založil Futurologickú spoločnosť. Po...

Ivan Klinec

Narodil sa 13. mája 1961 v Pohorelej, okres Brezno. Vyštudoval odbor automatizované systémy riadenia na Fakulte riadenia VŠE v Bratislave. Od roku 1989 pracuje v Prognostickom ústave SAV. Je predsedom Futurologickej spoločnosti na Slovensku, členom Predsedníctva Slovenskej asociácie Rímskeho klubu. Vypracoval projekt Národného programu podpory...

Slovenská ekonomika ako aj ekonomiky ostatných postkomunistických krajín, bola v poslednom desaťročí 20. storočia predmetom uskutočňovania sociálneho experimentu. Tak nazval bývalý hlavný ekonóm a viceprezident Svetovej banky Joseph Stieglitz realizovanú riadenú transformáciu od socializmu späť ku kapitalizmu. Zlyhanie experimentu v posledných rokoch 20. storočia núti k...