Reklama
Reklama

Archív článkov

Existujú podujatia a festivaly, ktoré sa v kultúrnom živote toho-ktorého štátu pýšia prívlastkom reprezentačné. Tie sa potom daná politická elita usiluje za každých podmienok udržať „nad vodou“, aj keby sa v ostatnom živote krajiny dialo čokoľvek. Takúto rolu v oblasti vážnej hudby na Slovensku zohrávajú Bratislavské hudobné slávnosti (BHS). BHS sa tohto roku konali už po 38....

My dbáme na detaily! Takto znel populárny slogan istého maďarského textilného podniku v osemdesiatych rokoch v pikantnom reklamnom spote budapeštianskej televízie. Detaily sú naozaj veľmi dôležité, kto by už o tom pochyboval. Detaily, hoci celkom mimohudobné, majú svoje miesto aj v našom hudobnom a koncertnom živote. Zoberme si napríklad otázku možnosti občerstvenia pred,...

Hudobný život v Bratislave je už tradične určovaný predovšetkým koncertnými cyklami Slovenskej filharmónie (SF). Z nich majú najväčšiu váhu dva orchestrálne večery konajúce sa každý týždeň, z ktorých druhý (piatkový, cyklus E) je reprízou prvého (štvrtkového, cyklus D). Práve tie bývali v minulosti doménou bývalého šéfdirigenta Ondreja Lenárda. Táto koncertná sezóna SF je...

Jedným z mála naozajstných prínosov vývoja ponovembrovej kultúry na Slovensku je vznik nového medzinárodného festivalu súčasnej hudby, umožňujúceho tvorivú konfrontáciu domácich autorov a moderných trendov v okolitom svete.

Pravda, kým prednovembrové Prehliadky súčasnej hudby každoročne predpokladali povinné hromadné písanie nových diel slovenskými...

V hlavnom meste Slovenska pôsobia tri symfonické orchestre. Okrem Slovenskej filharmónie a orchestra Opery Slovenského národného divadla k nim patrí Symfonický orchester Slovenského rozhlasu (SOSR), ktorý sa v pohodlných priestoroch koncertnej siene na Mýtnej usiluje o sprostredkovanie plnohodnotných hudobných zážitkov neveľkej skupine bratislavských poslucháčov.

...

Rozsah hudobných kultúr a v nich pôsobiacich skladateľov v minulom storočí dosiahol na jeho konci nepredstaviteľné rozmery. Z množstva epigónov, kvázigéniov, remeselníkov i naozajstných majstrov však vyčnieva niekoľko veľkých osobností, ktoré smerovanie a vývoj hudby rozhodujúcim spôsobom ovplyvnili. K tým najväčším patrí Arnold Schönberg.

Tento rodák z...

Ak v pracovný deň o 12.40 zapnete rádio a naladíte si ho na Kossuth - verejnoprávnu stanicu našich južných susedov, narazíte na pozoruhodnú reláciu, ktorá rozhlasové vlny Maďarska a jeho okolia okupuje už vyše tridsať rokov. Jej názov je Ki nyer ma? - Kto vyhrá dnes?

Prirodzene, nejde o žiadnu pochybnú súťaž o vysokohodnotné ceny, ktorých sa v posledných...

Prítomnosť vážnej hudobnej múzy v Košiciach symbolizuje Dom umenia, bývalá synagóga, prezývaná Košičanmi ako "bužňa", neďaleko nedokončeného zimného štadióna. Na rozdiel od toho hokejového je hudobný život v Košiciach relatívne stabilný, a svojim fanúšikom garantuje väčšinou víťazstvá, či aspoň remízy.

Hudobný život na Slovensku je tuho koncentrovaný do...

Igor Stravinskij, jeden z najčastejšie hraných a najkontroverznejších hudobných skladateľov 20. storočia, sa dožil úctyhodných, hoci necelých 89 rokov. Osud "zhýralca" (názov článku je prepožičaný z názvu jednej z autorových opier) nebol však vôbec smutný.

Stravinskij počas svojho dlhého a kompozične pomerne plodného života takmer nikdy netrpel...

Na Slovensku nie je samozrejmosťou, že po skončení hudobnovedného sympózia, konferencie, či kolokvia vyjde zborník zachytávajúci všetky prednášky a príspevky, ktoré tam zazneli. Nehovoriac o diskusiách, ktoré sa - aspoň v oblasti hudby - nezaznamenávajú vôbec.

Pravda, medzinárodné kolokvium Slovenskí skladatelia - Slowakische komponisten, usporiadané...

Aj keď sa jeden z najslávnejších skladateľov 19. storočia Richard Wagner v tomto roku "nedožíva" žiadneho veľkého okrúhleho jubilea, existujú dôvody zmieniť sa o duchovom odkaze jeho diela práve vo svetle aktuálneho dejinného vývoja. Nakoniec, prečo by sme si mali na dedičstvo významných hudobníkov, iných umelcov či "veľkých ľudí" vôbec, ktorí našu európsku (a svetovú)...

 

Johann Sebastian Bach je najstarším skladateľom hudobných dejín, ktorí sa do vedomia nielen labužníkov, ale aj hudobne málo vzdelaných vrstiev definitívne zapísali s prívlastkom "nesmrteľný". Jeho hudba žije a neustále žiari svetlom najvyššej intenzity, pôsobí platnosťou najvyšších hodnôt, ktoré oslovia aj tých, ktorí by to nechceli.

...

Pri prehlbujúcom sa spoločenskom, ekonomickom, kultúrnom a duchovnom marazme na Slovensku považujem za malý zázrak, že sa u nás vážna hudba stále hrá. Ona sa však hrá paradoxne stále viac, hoci o kvalite usporiadaných koncertov a hudobných podujatí sa dá často pochybovať.

Svedčí tá kvantita o neustále rastúcej potrebe útechy, úteku, o demokratizácii...

Kategória

Autor