Reklama
Reklama

Archív článkov

Nebýva na Slovensku zvykom, aby sa zasadnutie mestského zastupiteľstva začalo Beethovenovou Ódou na radosť. Ani to, že sa mestskí poslanci vzápätí vzdajú svojej celoročnej odmeny v prospech nadaných a sociálne slabších detí. To sa stalo na prvom zasadnutí nového zastupiteľstva vo Veľkých Kapušanoch 14. decembra 2006. Záujem celoštátnych médií pri komunálnych voľbách pútal už...

Existujú podujatia a festivaly, ktoré sa v kultúrnom živote toho-ktorého štátu pýšia prívlastkom reprezentačné. Tie sa potom daná politická elita usiluje za každých podmienok udržať „nad vodou“, aj keby sa v ostatnom živote krajiny dialo čokoľvek. Takúto rolu v oblasti vážnej hudby na Slovensku zohrávajú Bratislavské hudobné slávnosti (BHS). BHS sa tohto roku konali už po 38....

My dbáme na detaily! Takto znel populárny slogan istého maďarského textilného podniku v osemdesiatych rokoch v pikantnom reklamnom spote budapeštianskej televízie. Detaily sú naozaj veľmi dôležité, kto by už o tom pochyboval. Detaily, hoci celkom mimohudobné, majú svoje miesto aj v našom hudobnom a koncertnom živote. Zoberme si napríklad otázku možnosti občerstvenia pred,...

Pre drvivú väčšinu politikov a médií na Slovensku zrejme nepríjemná správa: V Nemecku sa štrajkuje! To sa akosi nehodí do obrazu ideálne prosperujúcej, blahobytnej krajiny, štátu s vyspelou sociálne trhovou ekonomikou, ktorá sa aj pre našu svetlú budúcnosť ustavične uvádza ako jeden zo žiarivých vzorov. IG Metall (obdoba nášho Odborového združenia KOVO) je už tradične...

Približne 900 z 1200 súčasných zamestnancov Podpolianskych strojární Detva Holding, a.s., stratí v najbližších dňoch prácu. V predvečer Prvého mája sa to dozvedeli od nového manažmentu robotníci tohto kedysi chýrneho podniku, ktorí už od januára márne čakajú na svoje výplaty. Hoci nový generálny riaditeľ Igor Chrapáň nevylúčil možnosť, že ak sa zabezpečí finančná stabilita...

Hudobný život v Bratislave je už tradične určovaný predovšetkým koncertnými cyklami Slovenskej filharmónie (SF). Z nich majú najväčšiu váhu dva orchestrálne večery konajúce sa každý týždeň, z ktorých druhý (piatkový, cyklus E) je reprízou prvého (štvrtkového, cyklus D). Práve tie bývali v minulosti doménou bývalého šéfdirigenta Ondreja Lenárda. Táto koncertná sezóna SF je...

Zákon o Maďaroch žijúcich v susedných krajinách - tak znie presný názov dokumentu, ktorý zapríčinil v slovensko-maďarských vzťahoch nebývalý vzruch. Konzervatívna vláda u našich južných susedov chcela dokázať, že starostlivosť o maďarské menšiny pre ňu nie je len prázdna fráza.

Zákon prijali v Budapešti konsenzom 19. júna 2001 všetky parlamentné strany. Od začiatku...

Jedným z mála naozajstných prínosov vývoja ponovembrovej kultúry na Slovensku je vznik nového medzinárodného festivalu súčasnej hudby, umožňujúceho tvorivú konfrontáciu domácich autorov a moderných trendov v okolitom svete.

Pravda, kým prednovembrové Prehliadky súčasnej hudby každoročne predpokladali povinné hromadné písanie nových diel slovenskými...

Stabilne rekordná nezamestnanosť sa môže stať predzvesťou najväčšej sociálnej kataklizmy v novodobých dejinách Slovenska. Relatívne veľa sa o nej hovorí, no plány na jej radikálne zníženie nie sú známe. Čo by však už v trhovej ekonomike hľadali nejaké plány.

Cieľavedomé a plánovité vytváranie väčšieho množstva pracovných miest by...

V hlavnom meste Slovenska pôsobia tri symfonické orchestre. Okrem Slovenskej filharmónie a orchestra Opery Slovenského národného divadla k nim patrí Symfonický orchester Slovenského rozhlasu (SOSR), ktorý sa v pohodlných priestoroch koncertnej siene na Mýtnej usiluje o sprostredkovanie plnohodnotných hudobných zážitkov neveľkej skupine bratislavských poslucháčov.

...

Pohár trpezlivosti Eugena Jurzycu sa napĺňa. Dozvedáme sa o tom v jednom zo série jeho článkov pre denník SME (Pohár trpezlivosti sa raz naplní, 3. 9. 2001) . Za normálnych okolností by človeka nepochytila túžba polemizovať s riaditeľom Inšitútu pre ekonomické a sociálne reformy. Jeho postoje a hodnotenia si môžeme takmer denne vypočuť a prečítať v ktoromkoľvek...

V článku 39 Ústavy SR sa píše: "Každý, kto je v hmotnej núdzi, má právo na takú pomoc, ktorá je nevyhnutná na zabezpečenie základných životných podmienok." Hmotná núdza je stav, keď príjem občana nedosahuje životné minimum ustanovené osobitným predpisom - to je zase citácia zo zákona o sociálnej pomoci z roku 1998.

Existuje, pochopiteľne, aj...

Všetko nasvedčuje tomu, že z jednej z najsvätejších priorít niekdajších bicyklistov a terajších autobusárov, reformy verejnej správy, nič nebude. Ak za ňu nepovažujeme vyhlásené voľby do regionálnych parlamentov, kompetenčne bezvýznamných, poskytujúcich však pár príjemných miest pre stredné stranícke aparáty. EÚ podľa všetkého postačuje aj to.

Je...

Rozsah hudobných kultúr a v nich pôsobiacich skladateľov v minulom storočí dosiahol na jeho konci nepredstaviteľné rozmery. Z množstva epigónov, kvázigéniov, remeselníkov i naozajstných majstrov však vyčnieva niekoľko veľkých osobností, ktoré smerovanie a vývoj hudby rozhodujúcim spôsobom ovplyvnili. K tým najväčším patrí Arnold Schönberg.

Tento rodák z...

Ak v pracovný deň o 12.40 zapnete rádio a naladíte si ho na Kossuth - verejnoprávnu stanicu našich južných susedov, narazíte na pozoruhodnú reláciu, ktorá rozhlasové vlny Maďarska a jeho okolia okupuje už vyše tridsať rokov. Jej názov je Ki nyer ma? - Kto vyhrá dnes?

Prirodzene, nejde o žiadnu pochybnú súťaž o vysokohodnotné ceny, ktorých sa v posledných...

Street Party (SP), čiže pouličná slávnosť sa v Bratislave konala po druhý raz. Ak si niekto myslí, že sa za týmto termínom skrýva akási diskotéka pod holým nebom, spojené s orgiami alkoholických nápojov a náhodných erotických známostí, je na omyle. Ide totiž azda o najvýznamnejšiu politickú akciu roka s orientáciou jednoznačne naľavo. "Extrémne naľavo," povedali by si oficiálni...

Prítomnosť vážnej hudobnej múzy v Košiciach symbolizuje Dom umenia, bývalá synagóga, prezývaná Košičanmi ako "bužňa", neďaleko nedokončeného zimného štadióna. Na rozdiel od toho hokejového je hudobný život v Košiciach relatívne stabilný, a svojim fanúšikom garantuje väčšinou víťazstvá, či aspoň remízy.

Hudobný život na Slovensku je tuho koncentrovaný do...

Viete, čo spája Taliansko a Slovensko? Politicky skrachovaní futbaloví magnáti. Ani dámy a slečny našej krajiny nemusia byť horlivými fanúšikmi, aby im pri týchto slovách hneď zišlo na um meno Alexandra Rezeša. Pravda, rodák z Oborína je na tom podstatne horšie ako jeho taliansky vzor Berlusconi. Ani nie tak majetkovo, o ktorého hodnote kolujú legendy, ako z hľadiska...

Nespokojnosť ľudí, pracujúcich v našom zdravotníctve v uplynulých týždňoch dostáva čoraz hmatateľnejšiu podobu. Po protestných akciách Lekárskeho odborového zväzu sa odhodlali k ráznemu kroku lekárnici a väčšinu svojich apoték zatvorili.

Nevedno, či a k akej dohode dôjde medzi ministrom zdravotníctva Romanom Kováčom a Slovenskou lekárnickou komorou (SLK...

"Obviňovanie nezamestnaných nevytvorí nové pracovné miesta!" Aj takýmto transparentom vítali spolkového kancelára Gerharda Schrödera nemeckí odborári na svojom tohtoročnom ústrednom prvomájovom zhromaždení v Rostocku. Ľavicový kancelár rozpútal totiž pred časom vášnivú debatu, keď vyhlásil, že neexistuje právo na lenivosť.

Na Slovensku túto hlbokú pravdu...

Verejný život na Slovensku je od roku 1989 preťažený metaforami a analógiami z prostredia nemocníc a medicíny. Spomeňme si len na slová a zvraty ako "ozdravenie bánk", "šoková terapia", "diagnóza spoločnosti" a podobne. Na pozadí týchto veľkolepých výrokov však prebieha čoraz konkrétnejší a hmatateľnejší rozklad spoločenského organizmu v geografickom strede nášho kontinentu....

Igor Stravinskij, jeden z najčastejšie hraných a najkontroverznejších hudobných skladateľov 20. storočia, sa dožil úctyhodných, hoci necelých 89 rokov. Osud "zhýralca" (názov článku je prepožičaný z názvu jednej z autorových opier) nebol však vôbec smutný.

Stravinskij počas svojho dlhého a kompozične pomerne plodného života takmer nikdy netrpel...

Je síce pravda, že náš rozvinutý neoliberálny kapitalizmus (to myslím bez irónie) život svojich pokorných konzumentov málokedy zaťažuje duchovnými hĺbkami. No fenomény, ktorých sme v uplynulých dňoch a týždňoch svedkami, vo svojej koncentrovanosti a výpovednej hodnote zvláštnou silou obnažujú beznádejnú plytkosť spoločenského vedomia, politického života a verejného myslenia na...

Na Slovensku nie je samozrejmosťou, že po skončení hudobnovedného sympózia, konferencie, či kolokvia vyjde zborník zachytávajúci všetky prednášky a príspevky, ktoré tam zazneli. Nehovoriac o diskusiách, ktoré sa - aspoň v oblasti hudby - nezaznamenávajú vôbec.

Pravda, medzinárodné kolokvium Slovenskí skladatelia - Slowakische komponisten, usporiadané...

Autor chce vo svojom príspevku (Ladislav Andrášik - Ako investovať do vzdelávania, SLOVO č. 34/2000) po správnom konšatovaní diagnózy slovenského školstva vsugerovať pozitívnu odpoveď na otázku, ktorú som si v názve svojej reakcie položil. Hlasy po ponechaní bezplatného vysokého školstva v záujme rovnosti považuje za "zvrátenú sociálnu demagógiu". Ja však za nemenej zvrátenú...

Stránky