Reklama
Reklama
Počúvanie je nové čítanie

Archív článkov

Pavel Koncoš, Milan Ftáčnik, Jozef Ševc, Jozef Kalman, Boris Zala, Marián Mesiarik, Oľga Nachtmannová

Z iniciatívy Klubu nového SLOVA sa 10. júla uskutočnilo prvé stretnutie predstaviteľov siedmich slovenských ľavicových a stredoľavých strán. O téme Ľavica na Slovensku pred parlamentnými voľbami a po nich diskutovali predsedovia SDĽ, SDA, KSS a...

Pavel Koncoš, Milan Ftáčnik, Jozef Ševc, Jozef Kalman, Boris Zala, Marián Mesiarik, Oľga Nachtmannová

Zrejme prvý raz v ponovembrových dejinách sa za jedným stolom zišli v podstate najvyšší predstavitelia siedmich slovenských ľavicových a stredoľavých politických strán. Stretnutie zorganizoval 10. júla Klub nového SLOVA. Téma bola, akože ináč, Ľavica na...

Podhodené a podhodnotené zlomkové preferenčné postavenie Strany demokratickej ľavice dnes veľmi výdatne a, pravdupovediac, iba na svoje vlastné zviditeľnenie zneužíva celá slovenská pravica. Akoby nepoznala alebo aspoň netušila skutočný potenciál ľavice, silu jej sympatizantov a budúcich voličov. Účel však i tu svätí prostriedky. Škoda, že aj vo verejnoprávnom médiu, v...

Oheň spaľujúci drevenice v to krvavé ráno 21. januára 1945 v Kľaku a na Ostrom Grúni, streľba, po ktorej padali mŕtvi, plakali bezmocní, deti, matky a odvlečení zatínali päste,to všetko vytvorilo hrôzu obrazu fašizmu, ktorý ostáva pre nás mementom. Boli mŕtvi a bolo ich veľa - ale živí, čo tu zostali, podujali sa stavať inú spoločnosť a pochovať fašizmus a hádam i všetko, čo...

SDĽ sa nachádza v hlbokej kríze a pri súčasnej nízkej priazni voličov by mala problém dostať sa do parlamentu, pretože jej politika nie je dôsledne ľavicová a masy nezamestnaných, ako aj dôchodcov a iných skupín nachádzajúcich sa v sociálnej núdzi, sa necítia byť zastupovaní ľavicovou stranou.

Veľký nepomer medzi dvadsaťpercentnou nezamestnanosťou a iba...

Nie je vám ľúto, že Brigita Schmögnerová, Milan Ftáčnik a Peter Weiss nekandidovali na funkciu podpredsedov?

Je to ich slobodné rozhodnutie. Myslím si, že zo strany neodchádzajú. Aj vo svojom vystúpení som zdôraznil, že povinnosti v politickej strane treba rozložiť na tri základné piliere: republikový výbor, ministerský a poslanecký klub....

Ak o ľavicovej politike hovoríme ako o koncentrovanom odraze životného štýlu, ktorého základom je rovnosť ľudí, vzájomná solidarita, ale aj súlad osobných, skupinových a celospoločenských záujmov, máme na mysli jej vplyv v takej proporcii, ktorá vedie k optimálne fungujúcej spoločnosti zabezpečujúcej jej trvalý rozvoj v konkrétnych historických podmienkach. Kto prijme túto...

Milan Ftáčnik: Nezaoberajme sa sami sebou Pavel Koncoš: Prirýchlo sme odstúpili od princípov Peter Weiss: Hľadajme to, čo nás spája

Po novembri 1989 sa veľa hovorilo o novej spoločenskej zmluve s občanmi. Teraz sa o tom akosi mlčí. Je ešte vôbec potrebná? A nepotrebovali by ste v Strane demokratickej ľavice (SDĽ) najmä vlastnú - vnútornú politickú...

Pavel Koncoš, volebný líder SDĽ

Narodil sa 28. septembra 1947 v Rimavskej Píle. Študoval na Vysokej škole poľnohospodárskej v Nitre. Pracoval ako hlavný ekonóm v Plemenárskom podniku v Rimavskej Sobote a od roku 1979 ako predseda JRD v Klenovci. Od roku 1992 bol poslancom NR SR. V roku 1994 sa stal ministrom pôdohospodárstva. Do tejto funkcie sa vrátil...

Pavel Koncoš

Koncom januára si Klub nového SLOVA pozval na svoje tradičné stretnutie ministra pôdohospodárstva SR Pavla Koncoša. Otázky sa týkali všetkých oblastí jeho širokého rezortu a tiež aktuálneho diania na našej politickej scéne. Prvou témou, ktorá neustále rezonuje v spoločnosti, bola pôda a najmä tá neidentifikovaná. Zaujímalo nás, ako sa...

PAVEL KONCOŠ

Narodil sa 28. septembra 1947 v Rimavskej Píle. Po absolvovaní Strednej poľnohospodárskej technickej školy v Rimavskej Sobote sa venoval štúdiu na Vysokej poľnohospodárskej škole v Nitre. Po jej skončení pôsobil ako hlavný ekonóm v Plemenárskom podniku v Rimavskej Sobote, neskôr ako predseda Roľníckeho družstva v Klenovci. Vo Zväze...