Reklama
Reklama

Archív článkov

Úvaha Jána Stenu o potrebe inštitucionalizovania ľavicového zázemia (SLOVO 16/2000) bola vynikajúca. S úlohou vzťahu ľavice k demokracii sa však vyrovnal prílišným zjednodušením problematiky. Ján Stena cituje Ralfa Dahrendorfa v konštatovaní, že demokracia je studeným projektom, ktorý nezasahuje srdcia ľudí. Áno, je takým, rovnako ako inštitút trhu. Problémom modernej...

Dovoľte mi zareagovať na niekoľko názorov Eduarda Chmelára, ktoré boli uverejnené v SLOVE 10/2000. "Žiadna propaganda nemôže vyvážiť objektívne poznanie. Preto by sa vláda namiesto masírovania mozgov mala usilovať o celkom jednoduché zvýšenie informovanosti o NATO a jej aktivitách... Masmédiá by mali prinášať viac informácií, komentárov, analýz, ktoré objasnia súčasnú pozíciu...

Kategória