Reklama
Reklama

Archív článkov

Dovoľte mi zareagovať na niekoľko názorov Eduarda Chmelára, ktoré boli uverejnené v SLOVE 10/2000. "Žiadna propaganda nemôže vyvážiť objektívne poznanie. Preto by sa vláda namiesto masírovania mozgov mala usilovať o celkom jednoduché zvýšenie informovanosti o NATO a jej aktivitách... Masmédiá by mali prinášať viac informácií, komentárov, analýz, ktoré objasnia súčasnú pozíciu...

Kategória