Reklama
Reklama

Archív článkov

Je to paradoxné, ale hádam dobré, že schvaľovanie štátneho rozpočtu na rok 2001 spadlo do obdobia vážnej krízy v koalícii, presnejšie v jej jadre - SDK. Koaličné strany i jednotliví poslanci si viac ako inokedy uvedomili dôležitosť prijatia najvýznamnejšieho zákona roka.

Splnili tak elementárny predpoklad zachovania koaličnej vlády a teraz sa môžu opäť naplno...

Už na začiatku transformácie sa bankovému sektoru prisudzoval kľúčový význam. K 1. januáru 1990 sa česko-slovenská banková sústava transformovala podľa novej koncepcie. Mimochodom, pripravovala sa dlho pred novembrovými udalosťami 1989, tie ovplyvnili iba personálne obsadenie, i to len minimálne.

Štátna banka československá si ponechala funkciu ústrednej...

Ak sa rok 2000 považuje za zložitý, pre rok 2001 to platí niekoľkonásobne. Prejavia sa rozpočtové účinky viacerých stabilizačných a najmä transformačných opatrení, ktoré sa skoncentrujú do veľmi krátkeho času so synergickými efektmi.

Ministerka financií Brigita Schmögnerová tu vo vzťahu k reálnym možnostiam ekonomiky hovorí o priveľkých ambíciách vlády....

Keď sa niekedy v máji 1995 objavila zmienka o privatizácii cez dlhopisy, odborníci to brali ako slovný úlet. Už bolo rozhodnuté, že napriek príslušnému ustanoveniu volebného programu HZDS sa druhá vlna kupónovej privatizácie neuskutoční.

Prvá vlna priniesla dosť pochybností a dnes možno s odstupom času, navyše po tom, ako sa druhá vlna neúspešne...

Autor