Reklama
Reklama

Archív článkov

V apríli požiadala vláda niekoľkých svojich členov a guvernéra Národnej banky Slovenska (NBS), aby do konca mája vypracovali analýzy a návrh opatrení, ktoré by mohli zlepšiť zahraničnoobchodnú bilanciu SR a s ňou súvisiaci schodok bežného účtu platobnej bilancie. Bolo načase. V roku 2001 tvoril podiel schodku bežného účtu platobnej bilancie na HDP 8,8 percenta (schodok 84,9...

Ani v poslednom roku sa súčasnej vláde nepodarí dosiahnuť vyrovnaný štátny rozpočet (ŠR), ako sľubovala vo svojom programovom vyhlásení pred troma rokmi. Príjmy majú byť 219,8 a výdavky 257,8 miliardy korún. Schodok vo výške 38 mld. (celkový schodok verejných financií bude 37 mld.) zvýši štátny dlh. O túto sumu zaťaží prítomnosť našu budúcnosť. Kde hľadať príčiny?...

Na marcovej schôdzi NR SR sa má prijať zákon o Slovenskej televízii. Aj keď možno mať k paragrafovému zneniu isté výhrady, ide o nanajvýš potrebný krok k inštitucionalizácii pôsobenia verejnoprávnej televízie.

Veľké očakávania sa spájajú so spôsobom tvorby orgánov a financovaním STV. Bol najvyšší čas, že sa prekladateľ zákona - ministerstvo kultúry -...

Rok 2000 možno charakterizovať ako rok rozporov - úspechov i neúspechov, viac načatých, ako zavŕšených riešení. Ak niekto čakal niečo iné, bol veľkým, problémov neznalým optimistom.

V rámci reálnych možností sa dosiahlo to, čo sa dosiahnuť mohlo. Na druhej strane, číselné makroekonomické charakteristiky nepresvedčia občanov - žijúcich na životnom minime, či...

Je to paradoxné, ale hádam dobré, že schvaľovanie štátneho rozpočtu na rok 2001 spadlo do obdobia vážnej krízy v koalícii, presnejšie v jej jadre - SDK. Koaličné strany i jednotliví poslanci si viac ako inokedy uvedomili dôležitosť prijatia najvýznamnejšieho zákona roka.

Splnili tak elementárny predpoklad zachovania koaličnej vlády a teraz sa môžu opäť naplno...

Už na začiatku transformácie sa bankovému sektoru prisudzoval kľúčový význam. K 1. januáru 1990 sa česko-slovenská banková sústava transformovala podľa novej koncepcie. Mimochodom, pripravovala sa dlho pred novembrovými udalosťami 1989, tie ovplyvnili iba personálne obsadenie, i to len minimálne.

Štátna banka československá si ponechala funkciu ústrednej...

Ak sa rok 2000 považuje za zložitý, pre rok 2001 to platí niekoľkonásobne. Prejavia sa rozpočtové účinky viacerých stabilizačných a najmä transformačných opatrení, ktoré sa skoncentrujú do veľmi krátkeho času so synergickými efektmi.

Ministerka financií Brigita Schmögnerová tu vo vzťahu k reálnym možnostiam ekonomiky hovorí o priveľkých ambíciách vlády....

Keď sa niekedy v máji 1995 objavila zmienka o privatizácii cez dlhopisy, odborníci to brali ako slovný úlet. Už bolo rozhodnuté, že napriek príslušnému ustanoveniu volebného programu HZDS sa druhá vlna kupónovej privatizácie neuskutoční.

Prvá vlna priniesla dosť pochybností a dnes možno s odstupom času, navyše po tom, ako sa druhá vlna neúspešne...

Schvaľovanie zákona o štátnom rozpočte sprevádzajú rituálne ťahy, bez ktorých sa tento každoročný proces nemôže obísť. Ministri, ktorých rezorty dominujú na výdavkovej strane, chceli oproti návrhu ešte viac, spolu boli požiadavky vyššie o 55 miliárd, čiže asi o štvrtinu rozpočtu. Výnimkou bol minister práce Peter Magvaši.

Opozícia kritizuje návrh akosi z...

Prerokovanie štátneho rozpočtu býva vyvrcholením politického roka. Závažnosť procedúry zvýrazňuje, že v niektorých krajinách je hlasovanie o tomto dokumente automaticky hlasovaním o dôvere vláde. Ale aj keď to neurčuje ústava.

V tranzitívnych krajinách býva diskusia o štátnom rozpočte konfliktnejšia, odráža vyostrené politické a ekonomické rozpory. Na...

Autor