Reklama
Reklama

Archív článkov

Hospodárska transformácia Slovenskej republiky po novembri 1989 – t. j. vytváranie základov trhového hospodárstva podľa určitého scenára – určovala v rozhodujúcej miere ostatné súčasti spoločenskej transformácie. Preto si vyžaduje našu sústredenú pozornosť ako východisko skúmania a pochopenia celého transformačného procesu. Hospodárska transformácia prechádzala viacerými...

Brigita Schmögnerová patrí medzi málo slovenských žien, ktoré zastávali významnú funkciu v medzinárodnej organizácii. V rokoch 2002 až 2005 bola výkonnou tajomníčkou Európskej hospodárskej komisie OSN v Ženeve, od septembra 2005 pôsobí v Londýne v Európskej banke pre obnovu a rozvoj ako viceprezidentka pre životné prostredie, verejné obstarávanie a administratívu. V septembri...

Zloženie vlád v členských štátoch EÚ signalizuje, že sociálna demokracia stráca voličskú podporu a s ňou i moc, ktorá je potrebná na presadzovanie sociálnodemokratickej politiky. Prečo? Časťou odpovede môže byť fakt, že sociálna demokracia stráca schopnosť formovať svoj vzťah k podnikateľskej sfére tak, aby bola zároveň schopná presadzovať svoje základné hodnoty, ako sú...

Brigita Schmögnerová, viceprezidentka Európskej banky pre obnovu a rozvoj Rečníčku, ktorá vystúpila s príspevkom na ostatnom Klube Nového slova, netreba asi na Slovensku nikomu osobitne predstavovať. Bývalá ministerka financií je uznávanou odborníčkou, vďaka čomu dnes pôsobí na poprednom mieste dôležitej medzinárodnej inštitúcie. Spracovaný a krátený záznam z jej vystúpenia a...

Je paradoxom, že najväčší poriadok vo verejných financiách a jedna z najnižších inflácií je v štátoch Škandinávie? Pre neoliberálov áno, keď argumentujú, že model sociálneho štátu sociálnodemokratického typu je finančne neudržateľný. Pre iných to paradox nie je. Už dávno nie je pravdou, že sociálnodemokratická politika je finančne nezodpovedná: koniec koncov, pre sociálnych...

Sociálnodemokratický charakter SMER-u sa bude lámať na jeho daňovej politike. Zostane iba na niektorých kozmetických alebo populistických „vylepšeniach“, ako si to možno prečítať v Programovom vyhlásení vlády (PVV)? A prevezme v zásade neoliberálny slovník typu „daň ako trest za úspech“, „rovná daň je spravodlivá“, „daň z dedičstva je daňou zo smrti“, „kto sa bojí daňovej...

Prinesie hospodárska politika novej vlády výrazné zmeny? A ako sa Ficova exekutíva naozaj postaví k daňovej politike? Hospodárstvo V tejto časti Programového vyhlásenia vlády (PVV) je rukopis HZDS najčitateľnejší, no nie je proti gustu ani SMER-u. Ficovi i Mečiarovi nie sú vzdialené štátne zásahy do hospodárstva; z rokov 1994 – 1998 si pamätáme definovanie strategických...

Chudoba a charita Podľa Petra Schutza (SME, 24. 11. 2005 O dávkach a politikoch) je „hrdelný omyl, že štát je vhodné a múdre médium sociálnej pomoci... Sociálny štát robí nenapraviteľnú škodu: tým, že občanov núti, aby zo svojich daní financovali príjmové rozdiely, zabíja prirodzené sociálne cítenie a medziľudskú solidaritu.“ Inými slovami, keby štát nerobil sociálne transfery...

Z čoho má byť financované zdravotníctvo – z verejných či súkromných zdrojov a kto má byť jeho prevádzkovateľom – súkromný či verejný sektor? Zavedenie finančnej účasti na hradení nákladov zdravotnej starostlivosti, transformácia zdravotníckych zariadení (a poisťovní) na akciové spoločnosti Dzurindovou vládou neboli len vyjadrením zámeru, ako zvýšiť efektívnosť výdavkov v...

Podľa slovenských sociológov E. Kvapilovej a D. Gerberyho základný prístup k sociálnym reformám v SR od roku 2002 bol založený na presvedčení, že je potrebné prinútiť ľudí participovať na svojej inklúzii. Podľa nich tomu odpovedali i nástroje politiky trhu práce (ako i nástroje mnohých iných politík). Neoliberáli tvrdia, že ľudia sú nezamestnaní z lenivosti. Preto Miklošova...

Začnem citátom študenta politológie M. Paulínyho zo Slova č. 30/2006: „Ak aspoň na dva roky vznikne na Slovensku reálne pluralitné prostredie, bude to mať pre tie politické sily, ktoré si ho dovoliť nemôžu, ťažké následky.“ A dodáva, že keby aspoň toto Ficova vláda dokázala, dalo by sa povedať, že bola v podstate úspešná. Určite by toto nebolo dosť, aby sa SMER reprodukoval...

Aké sú názory slovenskej spoločnosti na sociálnu spravodlivosť, sociálne spravodlivú spoločnosť, chudobu a nerovnosti v spoločnosti, na solidaritu a jej nástroje? Akú úlohu zohrávajú dane vo vzťahu k sociálnej nerovnosti a ekonomickému rastu? Postoj k daniam v zahraničí Otázkou je, aký je vzťah slovenskej spoločnosti k daniam. Nepoznám dôveryhodný prieskum na túto tému. Neviem...

Aké sú názory slovenskej spoločnosti na sociálnu spravodlivosť, sociálne spravodlivú spoločnosť, chudobu a nerovnosti v spoločnosti, na solidaritu a jej nástroje? Akú úlohu zohrávajú dane vo vzťahu k sociálnej nerovnosti a ekonomickému rastu? Vo všeobecnosti chýba výskum hodnotovej orientácie slovenskej spoločnosti, ktorý by odrážal trendy vzťahu k sociálnej spravodlivosti....

Brigita Schmögnerová, výkonná tajomníčka Európskej hospodárskej komisie OSN Jarný summit EÚ, ktorý rokoval okrem iného aj o direktíve o službách, prijal tiež uznesenie, že direktíva má byť prepracovaná „v zhode s filozofiou európskeho sociálneho modelu“. Existuje však vôbec niečo ako európsky sociálny model? Čo to je? - Sociálna politika je národnou politikou, preto je do...

Viete, že pred desiatimi rokmi – presne 6. až 12. marca 1995 prebiehal v Kodani Svetový summit o sociálnom rozvoji? Viete, že 117 hláv štátov a predsedov vlád podpísalo Kodanskú deklaráciu, v ktorej sa zaviazalo splniť desať kľúčových záväzkov, ako dosiahnuť pokrok v sociálnom rozvoji? Viete, že v dňoch 8. až 18. februára 2005 sa v newyorskom centre OSN konalo zasadnutie...

Brigita Shmögnerová, bývalá ministerka financíí za SDĽ SDL je minulosťou. Nedávno potvrdil jej formálny zánik X. zjazd. Aké sú vaše bezprostredné pocity, respektíve bezprostredná reakcia? - Politická špička SDĽ ma donútila odísť zo SDĽ ešte začiatkom roka 2002 a stať sa spoluzakladateľkou SDA. Pri našom poslednom rozhovore s P. Koncošom som mu povedala, že bude hrobárom SDĽ....

Brigita Schmögnerová, výkonná tajomníčka Európskej hospodárskej komisie OSN Minulý týždeň sa v Zichyho paláci v Bratislave konala prezentácia knihy Brigity Schmögnerovej „Sociálny model Európskej únie: dnes a zajtra“, vydanej s podporou nadácie Friedrich Ebert Stiftung Slovensko. Medzi mediálnych partnerov publikácie patril aj týždenník Slovo, na stránkach ktorého predstavila...

Brigita Schmögnerová, výkonná tajomníčka Európskej hospodárskej komisie OSN

Naša republika vstúpila prvého mája do Európskej únie. Veľkolepé slávnostné prejavy a ohňostroje spolu s príchodom dvoch veľkým automobiliek na Slovensko a publikovaním niektorých pozitívnych makroekonomických údajov celkom prirodzene využíva vláda Mikuláša Dzurindu na propagáciu...

Európsky sociálny model je výsledkom historického vývoja, v ktorom sa striedajú ľavicové a pravicové vlády. Tradičnej európskej pravici (s výnimkou britskej) napriek tomu, že nemá na sociálny model v ideologickej rovine identický názor ako ľavica, je v praktickej politike blízky sociálny model, ktorý je odvodený od sociálneho trhového hospodárstva. Britská pravica presadzuje...

Odpor proti liberalizácii však neprichádza iba z tábora antiglobalistov, alterglobalistov alebo odborov, ako sa zjednodušene tvrdí, no i často zo strany štátnych a súkromných poskytovateľov týchto služieb, ktorí za otvorením sa konkurencii právom identifikujú hrozbu obmedzenia svojich monopolných ziskov. Je pravda, že mnohé odbory majú z týchto rôznych „trhových iniciatív“...

Od 1. januára 2004 ohlásila spoločnosť SSE zvýšenie cien elektrickej energie o 19,1 percenta. Od rovnakého dátumu plynári jednotne zvýšili zálohové platby za plyn o 33,4 percenta. Vodné sa zvyšuje o 40 percent, stočné o 30 až 35 percent. TA3 10. januára 2004 uviedla, že v dôsledku zrušenia autobusového spojenia je časť obce Bošácej Zábudišová odrezaná od sveta... atď. Takéto...

Globalizácia zvyšuje konkurenciu na trhu produktov, služieb, investícií. Domáci producenti sú vystavení súťaži z dovozu z trhov, kde je nízka mzda, nijaké, resp. nízke odvody do sociálneho a zdravotného poistenia, nijaká, resp. nízka ochrana zamestnanca, atď. Zahraniční investori radšej investujú tam, kde dosiahnu nižšie náklady – i na zamestnanca – a väčší zisk a kde odvedú...

úvod Týždenník SLOVO uverejnil prednedávnom dva príspevky Brigity Schmögnerovej venované európskemu sociálnemu modelu. V prvom z nich Hraničné body v rozvoji sociálneho modelu v EÚ (č. 26) sa analyzujú základné termíny a problémové oblasti európskej sociálnej agendy. Možno však vôbec hovoriť o sociálnom modely EÚ? Táto sféra patrí do kompetencií jednotlivých členských štátov...

Počnúc lisabonským summitom Európska komisia začína pravidelne monitorovať sociálnu situáciu v EÚ. Ako sme uviedli, tento summit rozhodol o otvorenej koordinácii boja proti sociálnemu vylúčeniu a prvá Spoločná správa o sociálnej inklúzii bola vypracovaná v roku 2002. Podľa tejto správy v rokoch 1959 až 2000 priemerný rast HDP v EÚ predstavoval 2,6 percenta, vzniklo viac ako 2...

Existuje sociálny model EÚ? Odpoveď na otázku je zložitejšia a nedá sa na ňu odpovedať áno, respektíve nie. Prečo? Sociálna politika patrí medzi také druhy politík, za ktoré zodpovedajú členské štáty únie (tzv. národné politiky). Medzi národné politiky patrí aj školská, kultúrna, spotrebiteľská, zamestnanecká politika atď. – na rozdiel od tzv. spoločných politík (2. skupina,...

Stránky