Reklama
Reklama

Archív článkov

Niekedy sa zdá, že sme sa ocitli mimo reality. Rozopli sme svet a nevieme ho zopnúť. Naspäť. Zips sa pokazil. Vymkol spod kontroly. Stojíme bezradne opodiaľ a sme ako oslík, ktorý beží na kľúčik, v kufríku. Jeho kroky sú len do prázdna. Bojíme sa, že naše nohy sa budú knísať v prievane, no nechceme sa predať zaživa. Ani za čokoľvek. Aspoň sa na to hráme...

...

Keby sme cheli hovoriť o živote umelcov ako o cestách spojených rôznymi osudmi, ťažko by sa dal ignorovať (alebo nevidieť) fatalizmus týchto ciest. Ich osudové spojenie. Prepájanie s tým, čo vyviera z rodových, dobových a iných väzieb tvorcov. Spoločne v skupinách, aj navzájom medzi sebou. Sú historicky podmienené, rôzne. Sú rozdielne, nie raz limitované vzájomnými...

Prejsť, „prekráčať“ mekku európskej, a nebojme sa povedať aj svetovej civilizácie, Toskánsko a nenavštíviť pritom mestečko San Gimignano, by bola chyba. Teda, keby sme tú možnosť mali, pretože navštíviť Toskánsko a nenavštíviť San Gimignano, to je ako ísť do Ríma a nevidieť pápeža. Je to niečo neprijateľné. Ako ono „nevidieť pápeža“ v prípade bigotných katolíkov, alebo...

„Maliar, ktorý sa nedokáže oslobodiť od vplyvu predchádzajúcej generácie, si sám kope hrob... No ak je citlivý, nikdy s ňou nedokáže stratiť spojenie. Vo svojom diele bude stále nachádzať jej prínos. Či chce, alebo nechce. Rozhodujúce je, aby sa tohto vplyvu dokázal zriecť, ak chce prísť s novou inšpiráciou.“  
(Matisse, H.: Umění rovnováhy. Praha, Československý...

Meno človeka, bez ktorého si dejiny umenia dnes už nemožno predstaviť. Či si o ňom ktokoľvek myslí to či ono, jeho meno sa skrátka nedá nespomenúť, zvlášť v kontexte novodobého výtvarného umenia a kultúry. Keď, tak len s veľkou dávkou ignorancie. Je jedno, či sú jeho zásluhy preceňované, podceňované alebo zaznávané. Jeho umelecké posolstvo sa však nedá relativizovať....

„Preklčoval, prekliesnil som si cestu primerane svojim silám. Neočakával som za prácu odmeny a uznania, trápilo ma čosi iné. Chcel som prírodu a ľudí v nej ukázať ako zdravých, nie takých, kde skromnosť bola zamenená za biednosť, duševnú skleslosť, stáročia utrpenia za podlomenosť a z nej vyplývajúcu pasivitu, mäkkosť a citovosť srdca za slabosť. To mi nedalo pokoja,...

Pod týmto názvom usporiadala Danubiana Meulensteen Art Museum v Bratislave-Čunove v závere minulého roku výstavu prác predstaviteľa strednej generácie nášho výtvarného umenia Milana Lukáča (1962). Sochára, ktorý študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (1981 – 1987), a na E.N.S.B.A. v Paríži (1985 – 1986). Jeho umelecká dráha sa spája s pedagogickým...

Napriek súčasnému stavu ľudskej existencie umenie (maliarstvo nevynímajúc) nie je dnes iba štatistom či pasívnym odtlačkom rozporuplnej doby. Hoci býva často považované za provokáciu, potrebu autora upozorniť na seba za každú cenu, nie je to celkom tak. Iste, vyskytujú sa prípady, keď nás jeho prejavy neoslovia, no na druhej strane prezrádzajú zaručene zaručené...

Je známe, že hodnota tvorby nezaniká v čase a s časom, pretože je nad ním, a teda aj interpretácia tejto tvorby má právo na prehlbovanie a prekračovanie dosiahnutého stupňa poznania.

To je fakt, na ktorý sa snažil upriamiť svoju pozornosť a o čo sa usiloval vo svojej tvorbe maliar Peter Romaňák (17. 8. 1932 Ľubica, okr. Kežmarok). Žiaľ, v ...

Napísal som kedysi, že dejiny umenia nie sú len dejinami slohov, štýlov, hnutí a smerov, ale aj dejinami osobností. V pozitívnom a negatívnom zmysle. Presvedčila o tom výstava obrazov  Rudolfa Krivoša (16. 11. 1933 Tisovec), ktorú usporiadala Galéria mesta Bratislavy v mesiacoch september 2017 – január 2018 vo svojich výstavných priestoroch v Mirbachovom paláci v ...

Sú ľudia, ktorí celý život maľujú jeden obraz – zložený z desiatok, stoviek samostatných, no akoby čiastkových obrazov jedného veľkého celku, v ktorom je ukrytý, presnejšie do ktorého ukrývajú vlastný tajomný svet: realitu za oponou tajomstiev, a  tajomstvá za oponou reality. Do kategórie takýchto umelcov patrí  – Karol Baron. (13. 9. 1939 Levoča – 29. 2. 2004 Paríž,...

„Umelec musí byť vnútorne presvedčený, že cesta, ktorou sa vydal, je pre neho tá správna. A kým sa mu podarí dospieť tam, kam chce, uplynú nespočetné hodiny dní i prebdených nocí v ateliéri s rydlom v ruke a s bolesťou v chrbte. Sprevádzané momentmi radosti a pocitom úspechu, najmä však chvíľami plnými nepokoja, keď má človek dojem, že to, čo hľadá, je niekde na dosah, a v tom sa tá predstava...

„Postmoderna sa začína tam, kde sa končí celok...“ – povedal klasik postmoderny Wolfgang Welsch. Táto jeho (dnes už kultová veta) obletela – dá sa povedať – svet, aby zanechala odozvu v tvorbe osobností nedávno skončeného 20. storočia a súčasnosti. Boli a sú umelci, ktorí svoje obrazy často realizovali v závislosti od zložitých perspektívnych pohľadov, zahŕňajúc do ich...

Upratovanie myšlienok. Pod týmto názvom bola na prelome rokov 2016 – 2017 v Slovenskom dome v Prahe výstava obrazov a grafických listov akad. maliara Vladimíra Petríka. Bola to jeho prvá výstava usporiadaná na pôde tejto inštitúcie v Prahe. Poukázala na duchovnú svojbytnosť umenia a jeho nezávislosť na časopriestorových limitoch našej existencie.


Pohľad...

„Je jeden svet, a predsa sú dva svety...“ Kultová veta, ktorá obletela planétu, aby zakotvila vo vedomí tých, čo svet minulosti a súčasnosti napomáhali tvoriť. Umelcov, filozofov, ktorí vyvíjali tlak na prítomnosť zrodenú v minulosti. Krížom cez čas. Hoci sa životné osudy a cesty mnohých nestretli (vzhľadom na existenciu každého z nich), stalo a stáva sa tak na pôde...

„... Train passant sans Arret.....“ - Vlak, ktorý nezastavuje...."  Týmito slovami vyjadril svoj postoj k realite jeden z umelcov európskej výtvarnej moderny – Joan Miró (1893 – 1983). Bolo to v období medzi dvomi svetovými vojnami. Napísal ich na drevenú dosku, ktorú pribil roku 1927 na dvere svojho ateliéru v Rue Blomet v Paríži. Vítali každého, kto sa odvážil vstúpiť...

Možno povedať, že dnes sa tvorba maliara Milana Laluhu (1. 1. 1930 – 10. 11. 2013) vyznačuje statusom uzavretej kreativity. Aj preto je jej zo strany domácej umenovedy venovaná nemalá pozornosť. A tiež zo strany verejnosti. Akiste právom. Milan Laluha vstúpil na slovenskú výtvarnú scénu s vlastným „ideogramom maľby“. Bez neho si len ťažko dokážeme predstaviť dejiny nášho...

Zomrel Tibor Bartfay. Človek, bez ktorého sa dejiny slovenského umenia nedajú interpretovať. Dokonca, ani spomínať. A keď, tak iba s veľkou dávkou ignorancie. Je jedno, čo si o ňom myslíme. To či ono, či jeho zásluhy sú preceňované, alebo podceňované. Nemožno ich však relativizovať, ako sa dnes s obľubou robieva, zamieňajúc námahu hľadania za tzv. ľahšiu cestu – cestu...

Pod týmto názvom usporiadal Slovenský kultúrny inštitút vo Varšave (máj – jún 2015) výstavu výtvarných diel, na ktorej sa predstavilo 15 súčasných slovenských výtvarných umelcov: Katarína Alexyová-Fígerová, Vít Bojňanský, Martin Kellenberger, Miroslav Knap, Marián Komáček, Milan Lukáč, Vladimír Petrík, Peter Pollág, Dušan Sekela, Silvia Sekelová, Jarmila Veľká, Alexej...

Každý človek si vytvára obraz sveta. Ten je dôležitý pri formovaní jeho ľudských postojov a hodnotových  úsudkov. Každý človek však nemusí mať dostatočne vyvinutý zmysel pre umenie. Upozorňuje nás na to fakt, že často len opakujeme a vyratúvame, čím všetkým umenie je a malo by byť pre človeka, no oveľa menej pozornosti venujeme tomu, že sa stáva dôležitým faktorom...

Tak sme sa opäť raz dočkali. Síce po desiatich rokoch, ale predsa. V Bratislave sa predstavil svojou samostatnou výstavou maliar Michal Studený (1939). Syn národného umelca. Tiež maliara. Lenže obaja sú uhnetení takpovediac z „iného cesta“. Nie toho „superrealistického“ ani surrealistického, ktoré sa stalo príznačné napr. pre Skupinu československých surrealistov a ich...


„Dosť bolo dotácií na urážanie boha. Divadlo rozdeľuje Poľsko..!“ – ozvalo sa nedávno z úst ľudí našich severných susedov. Na uliciach miest, ale hlavne v divadlách – vnútri aj pred nimi. A keďže vieme, akí sú tvorcovia pohybujúci sa na doskách, čo znamenajú svet, dôležití pre novodobé demokratické revolúcie, asi by bolo načim brať tento hlas vážne.
O čo...


Dušan Sekela: Agapé III., 2009, 70x70, akryl

Žijeme vo svete ovládanom médiami. A informáciami. Pravdivými a nepravdivými, falošnými i zavádzajúcimi. Je to ako informačná explózia, ktorá nás obsadila, obkľúčila naše  vedomie, až sa zdá, že nemôžeme pred ňou ujsť, skryť sa pred jej tlakom vyvíjaným zo všetkých strán. A predsa! Jestvujú spôsoby, ako sa...

Pod týmto názvom usporiadala nedávno na Slovensku ojedinelá, no nemenej priekopnícka Art Galéria Schurger v Tvrdošíne výstavu sochárskych a maliarskych diel akad. sochára Milana Lukáča a maliarky Kataríny Alexyovej-Fígerovej.

Ich tvorba patrí do širšej kolekcie prejavov reflektujúcich  súčasnosť v umení a umenie súčasnosti, v odkaze na...
Michal Jakabčic – Viera Žilinčanová. Súzvuk imaginácie. Pod týmto názvom sprístupnila Galéria Nedbalka  v Bratislave výstavu výberu z tvorby maliarov Michala Jakabčica  (l930 – 2001) a Viery Žilinčanovej (1932 – 2008), ktorej rodokmeň vyrastá z umenia magického (poetického) realizmu.     

Michal Jakabčic a Viera Žilinčanová vstúpili na scénu v 60...

Stránky