Reklama
Reklama

Archív článkov

O rodine sa často hovorí ako o jadre, srdci alebo základnom kameni spoločnosti. Takéto vyjadrenia či podobenstvá vychádzajú z toho, že rodiny v spoločnosti plnia viacero rolí zároveň: od reprodukčnej cez ekonomickú až po sociálnu.

Často fungujú ako záchranná sociálna sieť, poskytujú starostlivosť a opateru svojim chorým, starým alebo postihnutým členom...

Boris Sopira, vedúci úradu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Rodák z Humenného (23. apríla 1950) po absolvovaní Vysokej školy ekonomickej (Fakulty riadenia, odbor ekonomicko-matematických výpočtov) v roku 1973 nastúpil na ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny. Od roku 1983 pôsobil ako vedúci oddelenia produktivity práce a pracovných...

Súčasnosť charakterizuje zmätok vyvolávaný transformačnými zmenami. Ich prudká dynamika dolieha na ľudí demotivačne a frustrujúco, neriešenie reálnych sociálnych problémov sa zakrýva nevyhnutnosťou riešiť makro- ekonomickú stabilitu a nezaostať v súťaži o miesto v klube silných.

Rozporný proces globalizácie spolitizoval informácie, bohatá ponuka spotreby...